Nieuwsbrief Nr. 94 - juli 2016

Opgeknapt door Levanto en in peterschap gegeven


Dankzij het afdelingshoofd van de Antwerpse begraafplaatsen, Hendrik De Bouvre, werden in het verleden al een aantal grafmonumenten opgeknapt door Levanto, een sociaal tewerkstellingsproject. De laatste tijd zien we dat een aantal van die opgeknapte grafmonumenten in peterschap worden gegeven aan een vereniging of een instantie die zich inzette voor dit monument of een link heeft met de oorspronkelijke “bewoner”. Enkele jaren geleden werd op Schoonselhof de laatste rustplaats voor Hendrik Conscience, naar aanleiding van de herdenking van zijn tweehonderdste geboortejaar, door Levanto opgekuist en in peterschap gegeven aan een vereniging gevestigd in de Consciencestraat. Ook onze vzw Grafzerkje mocht zich gelukkig prijzen dat nadat ze zich ingezet had om het grafmonument voor acteur Piet Janssens, vader van de bekende Charel Janssens, gerestaureerd te krijgen Levanto nam deze restauratie op zich en wij kregen het monument in peterschap. (Zie Nieuwsbrief 76). Begin juni werd in Berchem het sterk verwaarloosde grafmonument voor Theophiel Roucourt, priester en oprichter van het Sint-Norbertuscollege, volledig in zijn oude glorie hersteld door Levanto en in peterschap overgedragen aan het Sint-Norbertuscollege. Tegelijk werd een nieuw informatiebord aangebracht en daarop staat onze vzw Grafzerkje toch ook weer op vermeldt. In de nabije toekomst zal het grafmonument voor Paul Van Ostaijen op Schoonselhof een opknapbeurt krijgen en in peterschap overgedragen worden aan het Van Ostaijengenootschap.
Jacques Buermans
 
Foto’s: Leen Otte en Jacques Buermans