Nieuwsbrief Nr. 92 - maart 2016

Korte hulde bij Edward Keurvels


Vrijdagmorgen 29 januari had op het ereperk van de begraafplaats Schoonselhof een hulde plaats bij het graf van componist Edward Keurvels. Het was dag op dag 100 jaar geleden dat Keurvels overleed. Het bestuur van het Peter Benoit Fonds wou op voorstel van de heer Frits Celis, componist en ere-dirigent van de Vlaamse Opera, deze verjaardag met het nodige respect voor de stichter van het Peter Benoit Fonds herdenken. Dit Fonds werd in 1902 opgericht door componist Edward Keurvels, die vertrouwensman en privé-secretaris was van Peter Benoit, stichter van het Conservatorium van Antwerpen. 
Zo’n 15 aanwezigen trotseerden de vroegte. Wilfried Westerlinck , secretaris van het Peter Benoit Fonds, heette de aanwezigen welkom. Hij wees er op dat het goed is dat een vereniging stilstaat bij zijn geschiedenis en herinneringen ophaalt aan personen die een cruciale rol hebben gespeeld. Zo iemand is Edward Keurvels. Het is dankzij hem dat het erfgoed van Benoit behouden blijft door de verspreiding, het verzamelen, het uitgeven en het uitvoeren van het werk van zijn groot voorbeeld. Wilfried Westerlinck moest wel toegeven dat het creatief oeuvre van Edward Keurvels ondertussen ondergesneeuwd is geraakt. 
Nadien werden bloemen neergelegd door de heer Freddy Marien, voorzitter van het Peter Benoit Fonds en door de heer Michaël Scheck , oud-voorzitter van het Peter Benoit Fonds. Een uitgebreid slotwoord kwam er van de heer Frits Celis, componist en initiatiefnemer. Hij stelde dat Benoit reeds vroeg het talent van Edward Keurvels ontdekte. Verder sprak hij over de inspanningen gedaan door Keurvels en baszanger Henry Fontaine, die vlak over Keurvels zijn laatste rustplaats kreeg, om in Antwerpen een “Vlaamse” opera op te richten als tegenhanger van de Franse opera. Er mocht geen werk van Franse of Italiaanse operacomponisten opgevoerd worden en er bestonden toen nog geen Nederlandstalige opera’s of libretti. Als eerste werd Der Freischütz” van Carl Maria von Weber opgevoerd

Tekst en foto's : Jacques Buermans