Nieuwsbrief Nr. 92 - maart 2016

Workshop porseleinen bloemetjes handen werden uit de mouwen gestoken


Zaterdag 13 februari: Acht Grafzerkjes, zeven “actieven” en een toekijker: de voorzitter, waren paraat om een workshop bij te wonen van Frederik Roggeman. Dat deze sympathieke jongeman twintig jaar ervaring met zich meedraagt inzake restauratie van porselein hadden we al vlug door. Frederik begon met het verschil uit te leggen tussen aardewerk en porselein. Hij wist te vertellen dat klei lager gebakken wordt dan porselein. Porselein werkt veel stugger omdat het zo zuiver is. Hij stelde dat er twee manieren zijn om te restaureren en opteerde voor de “veilige manier” omdat de andere werkwijze veel te veel giftige stoffen bevat. Verder zegde hij dat eventueel pigmentpoeder toegevoegd mocht worden indien kleur gewenst wordt. Frederik ging verder over hoe men te werk gaat : na het boetseren alles laten drogen. Dan wordt alles een eerste keer gebakken op 1000 graden. Nadien kan nog kleur aangebracht worden. Een tweede keer wordt er gebakken op 1260 graden. Hij stelde ook dat er rekening dient gehouden te worden dat de gebakken voorwerpen krimpen. Een bloem van 10 centimeter wordt na het eerste baksel 9 centimeter en na het tweede baksel blijft er nog acht centimeter over. Frederik demonstreerde aan de aandachtige toehoorders hoe zo’n bloemetje te maken.

Dan was het de beurt aan de Zerkjes om hun kunnen te tonen. Eerst werd er met klei gewerkt en Frederik Roggeman was enthousiast over het door de Zerkjes afgeleverde werk. Het kan natuurlijk ook zijn dat Frederik een beleefd iemand is. Nadien werd er gewerkt met echt porselein en vlug bleek dat dit veel stugger werkte. Maar sommige deelnemers konden beter uit de voeten met het porselein dan met de klei.

Na bijna drie uur zat de workshop er op. Afgesloten werd met een drankje en met zalig smakende koffiekoeken. We namen afscheid van Frederik Roggeman, niet zonder hem uitvoerig te danken voor het overbrengen van zijn expertise. Frederik maakte al een afspraak om binnen enkele weken eens te tonen wat het resultaat is van het werk van onze Zerkjes. Dan zijn hun “werkstukjes” gebakken en kunnen ze het resultaat bewonderen. Ik ben echt benieuwd en zal, zoals vandaag, van op een ruime afstand toekijken.

Tekst en foto's : Jacques Buermans.