Nieuwsbrief Nr. 89 - september 2015

InventariseerdersEen bedankingsmoment voor ‘inventariseerders’. Twee leden worden in de bloemetjes gezet. Jacques Buermans


Een lovenswaardig initiatief van de verantwoordelijken van de Antwerpse begraafplaatsen: men wilde tijdens een “bedankingsmoment” enkele van de onze leden van vzw Grafzerkje in de bloemetjes zetten voor hun jarenlange inzet inzake inventarisatie. Op de begraafplaats van Silsburg brachten ze een korf  van de Stadswinkel om Leo Spiessens en Ludo Dieltiens te danken voor het werk dat ze al sedert midden 2010 onbezoldigd doen. Leo heeft vooral heel veel werk verzet op de begraafplaats Schoonselhof en Ludo is nog altijd bezig met het digitaliseren van documenten van de drie Deurnese begraafplaatsen en Silsburg.
De verantwoordelijken van de begraafplaatsen en de beiden “gehuldigden” maakten ook nog tijd om een bezoek te brengen aan het graf van ons erelid Roland Verhees; waar recent een sobere grafsteen op geplaatst werd;
Dat het geen propere klus was en dat men dikwijls voor vieze verrassingen kwam te staan moet ik jullie niet vertellen maar ik laat Ludo Dieltiens liever zelf aan het woord: “Sommige archieven werden 'bewaard' in een verschrikkelijke staat . Toevallig ontdekte documenten, begraaftoelatingen, correspondentie  en dies meer op de zolder van het poortgebouw van de begraafplaats Silsburg.
Ik heb ze proper gemaakt, geherklasseerd en van ongedierte en schimmels ontdaan – ik heb er zelfs een tijd een hoestje aan overgehouden. Ze zijn nu 'gered' en worden nog gedigitaliseerd. De edele taak van een 'archivaris-vrijwilliger'”.
 
Jacques Buermans
 
Foto’s Ludo Dieltiens.