Nieuwsbrief Nr. 88 - juli 2015

Diefstallen plaag op SchoonselhofVZW Grafzerkje richt een bewakingsteam op


En de dieven … zij pikten voort. En de politie … die schreef een PV’ke:

Het was even schrikken die zaterdag. We schrijven zaterdag 18 april en ik had een rondleiding. Aan het monument voor Evert Larock gekomen wilde ik, zoals ik gewoonlijk deed, even steunen op het naastgelegen grafmonument De Vleeshouwer  om zo mijn uitleg over het monument Larock te doen. Ik schrok mij een hoedje: mijn steun en toeverlaat: de bronzen omrastering was gewoon afgezaagd en het instrument van de dader, een zaagje lag nog op de plek. 
Ik stak het weg in zakje dat ik ooit eens van de stad Antwerpen kreeg. Met de nodige notities en het bewijs, het zakje met het zaagje, trok ik de volgende maandag naar de politie van Wilrijk. Omdat ik een voorbeeldig burger ben en dus niet alle vijf voet met politie in aanmerking kom wist ik niet dat het politiekantoor sinds bijna een jaar elders in Wilrijk gevestigd was. Terug de wagen in en naar de nieuwe locatie gereden. In het politiekantoor werd ik direct als een verdachte behandeld. Ik moest mijn identiteitskaart afgeven en men vroeg “Voer wat ist?”. Het woord “diefstal” kenden ze maar “Schoonselhof” is een blanco vlek in het politiegeheugen. Bij de dienstdoende officier nog eens uitgelegd wat een begraafplaats, een grafmonument en een bronzen omrastering is. Tot slot haalde ik het ultieme bewijs, het zaagje boven. Sorry, het was de bedoeling dat ik het zaagje toonde maar … er zat een gat ik het Antwerps zakje en het zaagje was niet meer. Gewapend met een PV ging ik naar de begraafplaats waar ik dit meldde. Enkele dagen later was er een tweede omrastering verdwenen, vlak over het eerste monument, het graf Ceulemans.
Weer naar de politie gewapend met de vorige PV zodat ze die enkel dienden over te schrijven en enkel de naam en de datum te wijzigen. Mis poes: men begon volledig van vooraf aan.
 
Na mijn terugkomst van een trip met de leden naar Italië zag ik tijdens mijn eerstvolgende rondleiding dat er van meerdere monumenten omrasteringen verdwenen waren. De maandag daarop schoten Leen en ik in actie. We deden enkele van de historische perken aan en kwamen tot de slotsom dat er niet minder 15 grafmonumenten beschadigd waren. Onder meer de bronzen omrastering van het grafmonument voor de familie Osterrieth was verdwenen. 
Tijd om het afdelingshoofd van de begraafplaatsen in te lichten. Deze ondernam de nodige stappen, twee commissarissen werden gebriefd en er werd gemaild “Wat dat oplevert is niet duidelijk”. Volgens mij is het zo klaar als een klontje: NIETS! Op 6 juni was het totaal al opgelopen tot 29 diefstallen door ons vastgesteld en steeds keurig gemeld aan de administratie. Onder die monumenten de laatste rustplaats voor Max Elskamp , letterkundige en stichter van het Museum voor Volkskunde. De dieven waren nog eens langsgeweest bij Osterrieth en namen het anderhalve meter hoge kruis mee. Voor het eerst waren ze ook buiten de historische perken gegaan want de bronzen omrastering en dito vaas van Gallo Galli , consul-generaal van Italië werd ook meegenomen. 
Tijd voor een tweede schrijven naar de verantwoordelijken. Na het overleg werd aan de pers meegedeeld dat men de bronzen ornamenten met een spray ging spuiten zo dat men ten allen tijde kon achterhalen of ze van Schoonselhof afkomstig waren. Dit kan een heel lovenswaardig initiatief zijn maar ik heb geen boodschap aan het feit dat men kan achterhalen waar de gestolen dingen, als ze al ooit opduiken, vandaan kwamen. Men moet verdorie verhinderen dat ze gepikt worden. En dat is geen taak van de mensen van de begraafplaatsen dat is de taak van politie. Een “PV’ke opmaken” kan zelfs het kleinste kind en dat is dan misschien nog een belediging aan het adres van dit kleinste kind. Ze moeten eens uit hun luie zetel komen en actie ondernemen. O ja, er werd gezegd dat ze verhoogd toezicht gingen doen. Hopelijk doen ze dat niet op dezelfde wijze dan enkele jaren geleden toen ze met hun combi over de begraafplaats reden … met de sirene op! Op 15 juni zaten we aan 36 diefstallen op Schoonselhof. Leen en ik hadden intussen onze ronde gedaan en een 200 monumenten gefotografeerd zo dat we weten wat er eventueel gestolen werd.  
En de dag dat onze lijst bijna gefinaliseerd was kwam het bericht dat de dieven hun werkterrein hadden verplaatst naar de begraafplaats van Berchem. Na een eerste inspectieronde stond de teller al op 13. Onder de  slachtoffers: het grafmonument voor Ferdinand Coosemans , liberaal burgemeester van Berchem en provincieraadslid .Ik ben eens benieuwd wat de politie van Berchem gaat doen. Drie keer raden: “een PV’ke opmaken!
Donderdag 18 juni had ik een onderhoud met het afdelingshoofd van de begraafplaatsen. Die meent het echt goed maar wordt in het geheel niet gesteund door zijn hogere bazen, laat staan door de betrokken schepen. Zij betonen niet het minste interesse. Het is natuurlijk veel leuker om achter de Reuzen aan te zeulen dan belangstelling te betonen voor diefstallen die verschillende families treffen. Het afdelingshoofd vertelde me dat de politie verhoogd toezicht ging houden. Dat klopt: ze komen met de combi naar de begraafplaats om de PV’s op te maken en rijden dan weer naar buiten. Dàt is verhoogd toezicht. Ook hier blinken de oversten van die mensen uit in een gebrek aan interesse. Er werd door het afdelingshoofd beslist om verhoogd toezicht te doen op de begraafplaats met vrijwilligers tussen 16 en 18 uur. Een lovenswaardig initiatief ware het niet dat dit de taak niet is van de mensen van de begraafplaatsen of van vrijwilligers van vzw Grafzerkje. Dit zijn politietaken. Ons aller Leen nam het merendeel van die waakdiensten op zich en ik was er ook zo goed als elke keer bij. Bedoeling was om wagens te weren na 16 uur. Dan dien je mensen aan te spreken die in de vooravond even het hondje uitlaten of mensen die na de werkuren nog vlug een bezoek willen brengen aan een geliefde. En het meest absurde in heel het verhaal is dat verschillende poorten na 16 uur open blijven staan. Indien er een dienst is in het crematorium na 16 uur gaat die poort niet dicht voor 18 uur. Een andere poort dient opnieuw geprogrammeerd te worden want ze sluit nu om 20 uur. Ik noem dit dweilen met kraan open.
 
Op vrijdag 19 juni mocht ik opdraven voor een journalist van Gazet van Antwerpen. Heel geïnteresseerd werd er geluisterd en genoteerd met een twee bladzijden groot artikel tot gevolg. Prachtig ware het niet dat de journalist in het hem toegemeten bestek niet de tijd nam om een aantal dingen die ik aanhaalde te vermelden. Geen lovende woorden aan het adres van de mensen op het veld, de grafdelvers, hoveniers en administratieve mensen die met die diefstallen begaan zijn en hoe ook leden van vzw Grafzerkje, lees: Leen, zich daarvoor inzetten en meer dan een (graf)steentje bijdragen met ook zeker lof voor de bekommernissen van de verantwoordelijken van de begraafplaatsen. Zoals gezegd geen plaats voor het gebrek aan interesse van de Schepen voor Begraafplaatsen of leden van zijn kabinet. Idem voor de politie. Ook anderen kunnen een oogje in het zeil houden maar verzuimen dat: buurttoezichters. Die komen zich verwarmen in het kasteel, drinken de koffie van de begraafplaatsmensen op en verdwijnen dan, niet nadat ze enkele wandelaars een Gasboete gegeven hebben omdat de hond niet aan de leiband liep of omdat de eigenaar van de hond geen kakzakje bijheeft. Dat noem ik nu eens “heldendaden”. Sorry ik krijg daar diarree van. Hopelijk niet op de begraafplaats want ik heb geen kakzakje bij de hand. Zondag kwam het item op het VTM-nieuws. Veel aandacht voor de gestolen ornamenten maar de schepen werd ter plekke gebeld door de journalist maar reageerde heel kort “er is verhoogd politietoezicht!” Waar? Wanneer? Nog niets van gezien. Maandag besteedde Radio2 – Antwerpen de nodige aandacht. Hier kon ik, naast het aankaarten van de problemen, ook voor het eerst de verdiende lof toezwaaien over de inzet van de mensen op het veld: de grafdelvers, de hoveniers tot en met de administratiemensen en het afdelingshoofd en van enkele leden van vzw Grafzerkje die meer dan een oogje in het zeil houden.
 
Ten slotte is er nog de nonchalance van nabestaanden. De familie Brys  stelde vast dat de bronzen omrastering afgezaagd was, stapte naar de administratie om dit te melden en wanneer dan de bediende zei dat ze best aangifte van de diefstal deden bij de politie was de reactie “We doen dat niet, het haalt toch niets uit!”. Wel dat is een foute reactie. Zijdelings van dit feit stelde ik al in oktober 2014 vast dat de bronzen deur van het mausoleum Pecher door onze andere “vrienden”, de vandalen, ingestampt was. Ik meldde dit op 24 oktober 2014 aan de administratie en die ging de familie contacteren. Acht maanden later was er nog niets ondernomen door deze familie. In het kader van de brons- en koperdiefstallen werd de deur preventief verwijderd en in het Neerhof, het magazijn, geplaatst. De deur staat nu letterlijk open voor vandalen en andere druggebruikers om misbruik te maken van de dingen (houten kruis uit W. O. I.; gipsen borstbeeld; prachtige grafplaten) die er nu voor het grabbelen staan. Een aantal ander bronzen ornamenten werden preventief verwijderd en in het Neerhof geplaatst om te vermijden dat de dieven er mee aan de haal gaan. Het is niet de eerste keer dat er ingebroken wordt in dat Neerhof. Ik houd mijn hart vast wanneer de dieven ontdekken dat er daar veel waardevols te rapen valt. Een schat aan brons in één klap beschikbaar!
Misschien is het inzetten van drones, je hoort tegenwoordig niets anders, een optie. Intussen blijven de vrijwilligers van de begraafplaats en de vrijwilligers van vzw Grafzerkje, tussen 16 en 18 uur, de begraafplaats bewaken.
 
Op dinsdag 23 juni hadden we succes: we betrapten een bronsdief, legden spijkers op het wegdek, de bandiet kreeg een lekke band en we konden nog beslag leggen op dozen met brons! Maar daar wij de kwaadsten niet zijn hielpen Steve, de vrijwilliger van de begraafplaats, en ons lid Marc om de band te herstellen. Voor degenen die het, nog, niet doorhadden: dit is een grap!!! In werkelijkheid was de dame lek gereden en hielpen Marc en Steve haar om het euvel te herstellen. De vriendelijke dame was heel tevreden over de geleverde diensten. 
Op vrijdag 26 juni werd, door de mensen van de begraafplaats, de politie verwittigd dat er zich een verdacht voertuig op de begraafplaats bevond. Ruim 40 minuten later kreeg de verantwoordelijke van de begraafplaats een telefoontje van de politie … ze stonden voor de poort en konden niet binnen? Wij reden dan maar tot aan de automatische poort om ze binnen te laten. De Wilrijkse politie bezit blijkbaar wel een sleutel om binnen te geraken maar deze patrouille kwam … van de Noorderlaan, aan de andere kant van de stad,  en bezat geen sleutel?
 
Op maandag 29 juni, na overleg met de verantwoordelijken van de begraafplaats werd besloten de waakdienst af te bouwen en voor wat vzw Grafzerkje betreft te beperken tot de weekends!
 
Tekst : Jacques Buermans 
Foto's : Leen Otte en Jacques Buermans