Nieuwsbrief Nr 86 - maart 2015

Project graftrommelsDraag uw steentje bij. Maak de graftrommel toonbaar!


vzw Grafzerkje steekt de handen uit de mouwen in het belang van ons funerair erfgoed. En daarmee bedoelen we het restaureren van graftrommels.


Wat zijn graftrommels?

Bij begrafenisplechtigheden is het de gewoonte een bloem of krans na te laten, vroeger gebeurde dat soms in een permanentere vorm. Toen werden vaak dozen in de vorm van een trommel op de graven ter nagedachtenis geplaatst: Een zinken omhulsel, afgedekt met glas, bevatte vaak een krans, een foto, de naam van de persoon of een spreuk. Zo bleven de bloemen jaren in weer en wind bij het graf staan. Veel graftrommels zijn vandaag echter verdwenen, heel wat exemplaren zijn - omwille van het metaal - uiteindelijk op de schroothoop beland.

Hoe het allemaal begon?

We namen tip contact op met Evert-Jan Halkus, een Nederlander die zich in deze materie al jaren verdiept. Ons nieuwste bestuurslid Tamara Ingels ontdekte bij een inventarisatieproject in Hallaar (Heist-op-den-Berg) twee graftrommels. Het gaat hierbij om zeldzame exemplaren, die bijzonder groot zijn en voorzien zijn van een kap. Ze stonden bovendien op de graven van twee jonge mannen die sneuvelden in de loop van de Eerste Wereldoorlog. De moeite waard dus om met deze trommels aan de slag te gaan!

Hoe moet het verder?
 
Vrijwilligers!
 
In de eerste plaats gaan we op zoek naar vrijwilligers. We willen hen graag in de loop van het voorjaar betrekken bij een workshop onder leiding van Evert-Jan Halkus om te kunnen starten met de restauratie van de twee graftrommels.
Wie zoeken we?
Mensen met nuttige vaardigheden (glassnijden, zinkbewerking, enzovoort) zijn uiteraard welkom, en iedereen die voor dit project graag de handen uit de mouwen steekt!
Wat brengt het op? Financieel niets, vermits het vrijwilligerswerk is. Vrijwilligers krijgen wel de mogelijkheid om de workshop met Evert-Jan Halkus te volgen, ter voorbereiding van de eigenlijke restauratie die we samen zullen uitvoeren. Wat we wel kunnen bieden is de zekerheid op plezier en verdieping tijdens het restaureren. Mogelijk zullen we af en toe eens vloeken als iets niet meteen lukt, maar gelukkig hebben we een expert die ons daarin met raad en daad zal blijven bijstaan. Evert-Jan Halkus beweerd ongeveer een 40-tal uur werk te hebben om een graftrommel weer presentabel te maken. Voor ons waarschijnlijk een 100 uur omdat we de knowhow nog niet hebben. De graftrommels keren na restauratie terug naar de lokale gemeenschap, die ondertussen ook de  nodige stappen neemt om op alle vlakken medewerking te verlenen aan dit project. Een onderkomen wordt momenteel gezocht in de onmiddellijke omgeving van de oorspronkelijke locatie van de graftrommels, zodat de context en de nagedachtenis aan de jonge soldaten bewaard kan blijven.
Waar vindt de workshop en de restauratie van de graftrommels plaats? De restauratie wordt voorzien op locaties in Putte, bij Mechelen, en in Bekkevoort, Vlaams-Brabant.
 
Vrijwilligers kunnen zich nog altijd aandienen bij de projectleidster Lin Verbeemen, op [email protected] of op 0496/47 07 46. We vragen wel dat wie de workshop volgt ook de moeite neemt om de handen uit de mouwen te steken..
 
Sponsoren!
 
In Verstraete & Vanhecke, reeds jarenlang toonaangevend in grote nieuwbouw, renovatie- en restauratiewerken, vonden we een belangrijke sponsor om het project tot een goed eind te brengen. Waarvoor onze immense dank!
 
Daarnaast zijn alle bedragen welkom. Onder het motto “Draag uw steentje bij. Maak de Graftrommel toonbaar!” We streven alvast naar een bedrag van € 500, waarmee we een deel van de materialen die nodig zijn voor de restauratie kunnen aanschaffen. Kandidaat sponsoren kunnen hun bijdrage, hoe gering ook, storten op rekeningnummer BE37 7360 0104 4028 met de vermelding “project Graftrommels”.
 
Ik durf te verhopen op een resem vrijwilligers en op vele gulle sponsoren.
 
Lin Verbeemen, projectleidster Graftrommels.
Foto’s: Lin Verbeemen en Jacqueline Timmerman

Sinds donderdag 23 april is de site over graftrommels terug actief !


U kunt dit vinden onder;

 groningergraftrommels.esy.es