Nieuwsbrief Nr 85 - januari 2015

Nationale begrafenis Koningin Fabiola


Op vrijdag 12 december werd te Brussel de nationale begrafenis gehouden voor Koningin Fabiola.
De oud-vorstin was overleden op 5 december in het kasteel van Stuyvenberg op 86-jarige leeftijd.
De regering werd belast met de organisatie en hield rekening met de wensen van de familie. Men moest echter teruggrijpen naar het draaiboek van de begrafenis van Koningin Elisabeth in 1965.
In tegenstelling tot haar illustere voorgangster kreeg de Koningin-Weduwe geen staatsbegrafenis maar wel de ondergeschikte ‘nationale begrafenis’. Men kon dit zeer goed merken aan het feit dat de kist niet op een affuit werd geplaatst, een minimale militaire eer kreeg, de diverse buitenlandse gasten niet te voet achter de kist gingen en de afwezigheid van de hoogwaardigheidsbekleders naast de kist.
Gewone burgers en genodigden werden verwacht vanaf 08.30 in de Sint-Goedele en Sint Michielskathedraal. Het protocol had het echter niet erg in de hand want het was een chaotisch gebeuren. Zo kwamen ambassadeurs en ministers aangereden die erop stonden dat een medewerker hun auto voor hen opende en dat zij met een paraplu begeleid werden tot in de kerk. Anderen stapten gewoon uit en gingen hun gang. Meerdere malen werd er gevreesd dat er door het natte wegdek nog ongevallen zouden gebeuren. Maar net op tijd kwam alles in een goede orde al werd de protocollaire rangorde van de gasten niet gerespecteerd.
De weinige toeschouwers aan de kerk waren getuigen van een mediacircus dat wellicht op een grotere opkomst had gerekend. Het weer en waarschijnlijk de dag speelden hier wel mee. Het was trouwens een gewone, stormachtige werkdag.
De koninklijke escorte te paard droeg de lansen vooruit, waren voorzien van een zwart rouwbandje en  begeleiden de lijkwagen met daarachter de koninklijke familie.
Terwijl de kist uit de lijkwagen op een draagberrie werd gezet verzamelde de Koninklijke familie zich om de kist te begroeten.
Na het Ten Velde werd op een eenvoudige manier  de kist overgedragen aan de militairen die haar de kerk binnendroegen.
De kerkdienst binnen was volgens de wens van de overledene in het teken van hoop en liefde met muziek en teksten door haar zelf gekozen.
Bij het verlaten van de kerk was de militaire escorte te paard vervangen door een gemotoriseerde eenheid. De laatste tocht naar de crypte kon aanvangen onder een applaus van een iets grotere menigte toeschouwers.
De overige buitenlandse gasten bleven binnen wachten tot de lijkstoet vertrokken was op één uitzondering na, namelijk de Groothertog van Luxemburg en zijn familie. Zij sloten nu wel aan bij de rouwstoet. Opvallend was dat Prinses Lea zich vanop de trappen niet meer kon bedwingen om haar knalrode gsm te nemen. Waarschijnlijk verwittigde ze het paleis al om te zeggen dat de koffie moest klaarstaan.
Het scenario verliep achteraf iets beter en liep vertraging op. De 80-jarige keizerin Michiko van Japan schreed de trappen af met een waardigheid ‘om U’ tegen te zeggen. Ze beantwoorde zelfs de toejuichingen van de omstaanders. De Nederlandse Prinses Beatrix haastte zich de wagen in terwijl de Scandinavische vorsten Koning Harald van Noorwegen en zijn zuster prinses Ragnild, Koning Carl-Gustav van Zweden met echtgenote Sylvia en Koningin Margaretha van Denemarken nog even tijd maakten om diverse personaliteiten te begroeten. Prins Moulay van Marokko en de prinsen van Koeweit en Qatar deden de Oosterse sfeer van hun kledij eer aan en begroeten heel spontaan de toeschouwers. De Thaise Prinses Sirindhorn liet iedereen wachten maar met haar eenvoud en glimlach werd alles goed gemaakt. Opvallend was ook de aanwezigheid van enkele oud-monarchen zoals Koning Foaud II van Egypte, Grootvorst Georg van Rusland, aartshertog Karl van Oostenrijk, Koning Michael van Roemenië, de hertog en hertogin van Angoulème en ook al een gsmverslaafde maar nog even mooie Keizerin Farah Diba. Koning Juan-Carlos en Sofia gingen net zoals de hoogbejaarde groothertog Jean langs een zijportaal weg.
Koningin Fabiola werd bijgezet na een korte plechtigheid te Laken in de Koninklijke Crypte.
Ze ligt nu na 21 jaar op de kist van Koning Boudewijn.
De crypte zal door deze bijzetting niet meer toegankelijk zijn tot 14 februari 2015, de sterfdag van Koning Albert I.

Tekst en foto’s: Geert Janssens