Nieuwsbrief Nr. 9 - januari 2003

Funeraire voordracht in TongerenEpitaafvoorzitter Marcel Celis gaf een geslaagde voordracht


Brussel laat Vlaanderen niet los. Zoveel is zeker. Op uitnodiging van de stad Tongeren gaf Epitaafvoorzitter Marcel Celis een voordracht over de funeraire geschiedenis en symboliek. Drie Grafzerkjes en 12 Tongerenaren trotseerden de bijtende decemberkoude om in de, recent prachtig gerestaureerde, Sint Ursulakapel in het begijnhof een uiteenzetting bij te wonen. Het was een mooi locatie maar men het nagelaten om een geluidsinstallatie te voorzien zodat veel van het betoog van Epitaafvoorzitter verloren ging.
 
Zijn voordracht mocht er wel zijn. Eerst schetste hij de geschiedenis van het begraven door de eeuwen heen. Van crematie met bijzetting in tumuli over het begraven in kerken en kerkhoven binnen de stadskern kwam Marcel bij het verbod, ingesteld onder impuls van de Oostenrijker Jozef II, om nog verder te begraven in kerken en in kerkhoven binnen de stad. Na de Franse revolutie en tijdens het bewind van Napoleon kwam alles in een stroomversnelling.
Nadien overliep de heer Celis in chronologische volgorde de belangrijkste binnen- en buitenlandse begraafplaatsen. Dit alles werd rijkelijk geïllustreerd met het nodige beeldmateriaal. Hij prees terecht Brugge als trendzetter in de inventarisering en het behoud van grafmonumenten en graftekens.
 
Een derde luik ging over de symbolen die op grafmonumenten aangetroffen worden. Ten slotte werden nog beelden getoond van binnen- en buitenlandse begraafplaatsen. Ter afsluiting werd nog kort nagepraat over deze interessante avond.

Tekst en foto's  : Jacques Buermans