Nieuwsbrief Nr. 9 - januari 2003

Schoonselhof wordt te snel opgekuistartikel uit de Wijkgazet van 20 november waarin kunsthistorica Annemie Havermans de “opkuis” aanklaagt


Gelezen in De Wijkgazet Hoboken - Kiel – Valaar van 20 november: “Schoonselhof wordt te snel opgekuist”. Kunsthistorica Annemie Havermans klaagt de “opkuis” van de begraafplaats Schoonselhof aan, zie volgende bladzijden. Zij maakt zich zorgen over de opruiming en zeker omdat er op het kabinet van schepen Pairon gezegd wordt dat er eerst opgeruimd dient te worden vooraleer er een beheersplan kan komen. Verder stelt zij dat er geen duidelijke bepaling is van het begrip “verwaarloosd”, waardoor een schuinliggende boordsteen of wat gras tussen de stenen gezien wordt als verwaarloosd. Zij vraagt een adempauze om de waarde van monumenten grondiger te kunnen onderzoeken. Annemie droomt van een systeem zoals in Gent waar mensen een graf kunnen adopteren.
Reactie: Prachtig artikel waarin Annemie dieper ingaat op de problemen die, allen die begaan zijn met het Schoonselhof, reeds lang weten. Waarover ik steeds het meest bevreesd voor ben: namelijk dat de mensen die zulke monumenten afbreken of de mensen van de administratie met de vinger gewezen worden in krantenartikels wordt hier zeer keurig vermeden. Mevrouw Havermans weet ook dat die mensen een job uitoefenen zich dienen te houden aan voorschriften door de schepen opgelegd maar dikwijls gaan de kranten in de fout en zoeken goedkope sensatie. En dit is, gelukkig, hier niet geschiedt. Desalniettemin schoot het artikel bij de mensen van de administratie in het verkeerde keelgat. Bij een bezoek aan hun diensten op 25 november kreeg ik de volle lading. Mij werd verweten “dat ik het hele Schoonselhof wil behouden”. 

Tekst : Jacques Buermans