Nieuwsbrief Nr. 9 - januari 2003

Coördinatieproblemen op Schoonselhofer is toch nog wat werk aan de winkel op Schoonselhof


Over de relatie tussen mijzelf en de mensen van de administratie had ik de laatste tijd niet te klagen. Volgend voorval wijst er echter op dat er toch nog werk aan de winkel is. Het kan natuurlijk zijn dat het artikel (zie elders in Grafzerkje) van Annemie Havermans een averechts effect heeft gehad. Maar uit het verhaal blijkt dat sommigen het wel goed voorhebben met oude monumenten en dat anderen nog steeds “volgens het boekje” willen werken.

Op vrijdag 22 november ontvang ik een mail van Willy Van Bergen, werkleider op de begraafplaats Schoonselhof. Hij zegt dat zijn mensen op maandag 25 november beginnen met het afbreken van verwaarloosde concessies op perk R. Hij verzoekt mij om eens te komen kijken omdat hij bij enkele graven toch nog de nodige bedenkingen heeft. Maandag 25 november sta ik om acht uur bij Willy. Samen trekken we naar het bewuste perk. Het graf Callewaert-Triffaux  is een mooi maar sterk verwaarloosd monument. Willy vraagt mij of ik de nodige kosten wil maken om dit monument van de ondergang te redden. Op mijn ontkennend antwoord besluit hij om het monument te laten afbreken. Uiteraard heeft Willy gelijk daar de nabestaanden niet reageerden, het monument uit gewapend beton vervaardigd is en steeds meer in vervallen toestand geraakt en de kosten voor herstelling hoog zullen oplopen. Ik kan, sommigen hebben daar een ander idee over, uiteraard niet het gehele Schoonselhof behouden, klein pensioentje ziet u. Willy toont mij een ander monument: Weynans-Mampuy en zegt Willy “als je de boordsteen recht plaatst en de grote bloembak rechtzet is de verwaarlozing tenietgedaan en kan het monument behouden blijven”. Ik zeg hem dat ik deze week nog iemand zal zoeken en hem een antwoord zal geven. Over het monument Blindenberg zegt Willy “ik zal mijn mannen de bomen laten kappen en dan is deze verwaarlozing tenietgedaan”.

Enkele uren later heb ik een onderhoud met René Beniest, administratief medewerker, en zeg hem wat deze morgen besloten is. Zijn conclusie: het zal moeilijk zijn omdat voor al deze concessies reeds door het College beslist werd dat ze afgebroken mogen worden.

Laat mij eindigen met een positief geluid. René stelde voor om in de toekomst bij het nakijken van de lijst, wat vroeger gebeurde door mij waarna ik hem contacteerde bij de twijfelgevallen, ook Willy Van Bergen te betrekken. Zo dienen de monumenten, waarvoor ik mij wil inzetten, niet op de lijst te komen die naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden wordt.

Tekst : Jacques Buermans