Nieuwsbrief Nr. 9 - januari 2003

Op bezoek in Nederlandnaar de regio-uitvaartbeurs in Den Bosch


Half november toog ik naar Den Bosch op uitnodiging van Terebinther Wim Vlaanderen. Ik bezocht de regio-uitvaartbeurs, dit is een lokale funeraire beurs. Eigenaardig is dat er, in tegenstelling tot de grote vierjaarlijkse beurs in Utrecht, slechts één exposant per onderwerp is. Ik werd rondgeleid door Wim en kon hier en daar mijn bewondering niet onder stoelen en banken steken. De Steenklip maakt monumenten uit graniet en glas. Firma Van den Ban toonde hoe begraafplaatsen heden ten dage ingericht worden. Verder funeraire ceremonie- en andere kledij voor dames en heren. Blikvanger was een bus waar, naast de kist, plaats is voor 16 personen die samen met de begrafenisondernemer de laatste tocht van de overledene meemaken. De tocht eindigde bij de stand van het Nederlands Uitvaartmuseum waar Wim Vlaanderen een van de bezielers van is. Recent vond de vereniging een passende locatie op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Bij een gratis drankje en gebak werden we nog vergast op een Surinaamse aflegvereniging. Deze mensen zingen tijdens begrafenissen die door hen zeker niet als een droevige gebeurtenis worden beleefd. Ik had daar eveneens een onderhoud met Ruud van den Eshof, de man die voor de Terebinth de funeraire reizen verzorgt. Ruud vertelde mij dat hij erg opgetogen is met de belangstelling vanuit Vlaanderen voor deze uitstappen. 

Tekst en foto's : Jacques Buermans