Nieuwsbrief Nr. 83 - september 2014

Openluchttentoonstelling WOI op SchoonselhofLeen maakte een kort verslagje.


Opening Openluchttentoonstelling rond WOI op het Schoonselhof in Antwerpen

Vrij 29 augustus, om 15:15 zou de eerste toespraak gegeven worden door Anne Mie Havermans. Om 16:00 kwam schepen Heylen aan en kon alles van start gaan. Belangrijke mensen komen altijd te laat, maar dit kon toch wel tellen.
Anne Mie gaf een uiteenzetting over het opzet, namelijk 10 verhalen van 10 min of meer willekeurig gekozen mensen die de Groote Oorlog meegemaakt hadden.
Zo komen verzetslieden, gewone soldaten en een luitenant-generaal aan bod.  Hierrond is een openluchttentoonstelling gebouwd die blijft staan tot eind februari 2015. Er is een gratis boekje beschikbaar met daarin een wegbeschrijving en achtergrondinformatie – nog meer dan wat al te lezen staat op de borden en bordjes op de militaire begraafplaats.
Schepen Heylen herhaalde nadien dat Schoonselhof vroeger dan gepland in gebruik genomen is omdat de oorlogs- en Spaanse griepslachtoffers een begraafplaats moesten krijgen. Hij stelde ook dat oorlog, spijtig genoeg van alle tijden is en wees op de huidige internationale conflicten. Voor het hele project is samen gewerkt met het Vredescentrum en parallel lopen nog initiatieven, oa het Red Star museum.
Door beiden werd de groendienst van Schoonselhof expliciet bedankt omdat zij de militaire perken met zeer veel zorg behandelen.
Nadien volgde een verkorte rondleiding met Anne Mie Havermans; een rondleiding die geboekt kan worden.
Voor meer info: www.antwerpen.be

Tekst en foto : Leen Otte