Nieuwsbrief Nr. 83 - september 2014

BrengierAn laat ons kennismaken met Ernest Brengier.


Vergeet me niet
Herdenking Ernest Brengier op de Gentse Zuiderbegraafplaats


 
Josephine Schreibers, in de vorige nieuwsbrief door onze teerbeminde voorzitter weinig hoffelijk “het wicht” genoemd, spendeert een groot deel van haar levensuren in de Vlaamse Opera. Toen ze vernam dat een zekere Ernest Brengier, een operacomponist, in haar wijk zijn laatste vaste stek gevonden had, wierp ze zich in de muzikale strijd. Op 6 juli 2014 organiseerde ze een gratis aperitiefconcert met een selectie van een veertiental romantische liederen van “den Nest”
Sopraan Chia-Fen-Wu en pianist Lukas Huisman zongen en speelden alsof hun leven ervan afhing. Na het gesmaakte concert kreeg Ernest Brengier zijn bloemenhulde.
 
In 1904 zet hij de eerste noten op papier van wat zijn meest doorwrochte werk zal worden: de opera Gudrun.
In 1909 is alles min of meer in muzikale kannen en kruiken gegoten, maar het gewroet heeft een groot deel van Ernest Brengier zijn krachten gevergd en hij wordt geveld door een zware zenuwinzinking. Ook zijn Gudrun op de planken krijgen, verloopt niet van een leien dakje en op amoureus vlak krijgt hij een opdoffer van jewelste. Je zou voor minder.
 
Op 25 juli 1940 vindt hij dat het welletjes is geweest. Hij pleegt zelfmoord. Nu rust hij samen met zijn geliefde zus Fanny op de Gentse Zuider.

Tekst en foto's : An Hernalsteen