Nieuwsbrief Nr. 83 - september 2014

WOI op WesterbegraafplaatsJohan Moeys beschrijft de rondleiding van An.


De Eerste Wereldoorlog belicht vanop de Westerbegraafplaats, Gent

 
De reeds beruchte gids An Hernalsteen koos dit jaar voor haar post-Gentse-Fiesterondleiding het thema “Wereldoorlog 1”. Toen ik op de Westerplaats aankwam, nadat ik er voor de eerste keer geen parkeerplaats vond, stond het onthaalplein reeds vol. Grote opkomst. Dit jaar geen tupperwarepot. Die stond nog bij An thuis. Vergeten.
Gelukkig was ze haar boeiende, uitgebreide, informatieve teksten niet vergeten. Nee, want die zaten in haar hoofd. Op een paar citaten na, die ze voor alle zekerheid voorlas. Het tempo lag deze keer wat hoger. De vorige groep had tot halfnamiddag mogen genieten, onze groep moest dan maar in “pas gymnastique” over de Westerbegraafplaats razen.
De tocht ging langs burgers, miliciens, militairen, pechvogels, allen gestorven voor het vaderland. We kwamen niet alleen Belgen tegen maar ook Italianen, (Wit)Russen en zelfs een Congolees . Het voor mijn persoonlijk boeiendste stuk was het verhaal achter mijn geadopteerd graf, De Schepper-Niffle. Tijdens de bombardementen zat mevrouw wellicht uit het raam te kijken tot de bom op hun huis viel. Later werd van deze brokstukken een uniek grafmonument gemaakt.
Het was weer een boeiende rondleiding, maar zijn ze dat niet allemaal?
 
Tekst en foto's : Johan Moeys