Nieuwsbrief Nr. 82 - juli 2014

Wilrica peter graf Frans Van Immerseelprachtig initiatief van Wilrijkse Heemkundige Kring.


Wilrica peter graf Frans Van Immerseel:

Wilrica is verheugd te kunnen melden dat wij het peterschap hebben opgenomen van het graf van Frans Van Immerseel. Op deze manier wordt het graf van de eerste stoetenbouwer van de Geitestoet beschermd. Het graf wordt nu verder onderhouden en mag niet geruimd worden.
 
Frans Van Immerseel werd in 1909 in Borsbeek geboren en was beeldend kunstenaar, kunstglazenier en stoetenbouwer. In 1965 was hij stoetenbouwer van de eerste Wilrijkse Geitestoet. Van Immerseel overleed in 1978 in Wilrijk en ligt begraven op begraafplaats Steytelinck op perk T, lijn V, graf 15.

Tekst en foto : Jef De Mey en vzw Wilrica