Nieuwsbrief Nr. 81 - mei 2014

CuencaOom Kato ging op reis en zag mooie dingen


Cuenca is een stad in het zuiden van Ecuador en kan net zoals Cusco voor Peru of Cartagena voor Colombia beschouwd worden als de culturele hoofdstad van het land. Het beschikt over een belangrijk architecturaal patrimonium en is vanwege haar middelgrote omvang en makkelijk te bewandelen historisch centrum een aangename stad om te bezoeken. Niet ver buiten dit historische centrum ligt haar begraafplaats. 
Toen ik deze betrad kwam een bewaker (privé-firma) meteen op me afgestapt. Hij vroeg of ik een vergunning had om foto’s te nemen. Hoewel ik antwoordde louter voor mezelf foto’s te nemen zegde hij dat een toelating nodig was en hooguit 1 minuut zou duren. Hij leidde me vervolgens naar de hoofdingang waar aan de buitenzijde de administratie was gevestigd. Zonder enige problemen meldde een verantwoordelijke me dat alles in orde was en hij alle bewakers ging verwittigen zodat ik foto’s kon maken. 
De grafmonumenten zijn grosso modo in te delen in 3 groepen. In eerste instantie zijn er de individuele graven. Ze ontberen de meeste symboliek die we kennen van onze begraafplaatsen, met uitzondering dan van de uitgesproken christelijke elementen (bijna uitsluitend afbeeldingen en kruisbeelden) die op het overgrote deel van de graven te vinden zijn. De begraafplaats telt ook amper beeldhouwwerken, noch individuele grafmonumenten die opvallen door een bijzondere esthetiek. Nochtans herbergt Cuenca behoorlijk rijke families, maar deze kiezen hoofdzakelijk voor gezamenlijke grafkelders/mausolea. Hier vind je er op gans de begraafplaats en het is een gebruik dat volop in ere gehouden wordt waarvan modernere grafkelders getuigen. Een derde en voornaamste type grafmonumenten zijn de muren, zelfs volledige ‘gebouwtjes’ waarin de overledenen worden bijgezet. Deze zijn op hun beurt in te delen in de algemene én, hoogst ongewoon, grafnissen van beroepsorganisaties. 
Bij navraag bleek dat wie aangesloten is bij voorbeeld de lokale chauffeursvereniging recht heeft op een gratis bijzetting na zijn overlijden. Hetzelfde voor kappers, schoonheidsverzorgers enzovoort. Dit geldt voor de leden, maar niét voor hun partner! Waar ze in concurrentie gingen tijdens hun leven komen ze na de dood broederlijk samen te liggen.
Vallen nog meer op. Een groen perkje waar men de lokale ‘BE’s’ (Bekende Ecuadoranen) in 2010 heeft samengebracht alsook een behoorlijk ontroerend recent monument voor die landgenoten die onderweg naar de Verenigde Staten het leven lieten.
Tekst en foto's : Michaël Devisscher