Nieuwsbrief Nr. 78 - november 2013

Mijn dodenons lid Mieke Versées vergast ons met een gedicht.


Mijn doden:


Mijn doden,
ze dansen een polonaise in mijn hoofd
Ieder jaar steeds meer,
steeds weer


Mijn doden,
verteerde lichamen
weggevoerde as


Bemind
vervloekt
bewonderd
gemist
heb ik ze,
mijn doden


Mijn doden,
ze wonen in mijn hart
ze dansen door mijn hoofd


Mieke Versées