Nieuwsbrief Nr. 78 - november 2013

Inhuldiging gerestaureerde grafmonumenten op het kerkhof van Sint-Kruisdankzij de inzet van ons lid Johan Duyck weer knap werk geleverd.


Op vrijdagavond 27 september 2013 hebben de partijen die betrokken waren bij de restauraties van 2011 tot 2013 op het kerkhof van Sint-Kruis, de opgeknapte grafmonumenten plechtig ingehuldigd. Samen met de genodigden luisterden de leden van de Stedelijke Grafcommissie en van de Koninklijke Heemkundige Kring Brugs Ommeland in de Zorge eerst naar de uiteenzettingen van schepen Hilde Matthys, voorzitter van de commissie, en van schepen Hilde Decleer, bevoegd voor het beheer van het Brugse Patrimonium waaronder ook de Brugse begraafplaatsen resorteren.
De belangrijkste taak van de Stedelijke Grafcommissie is het verstrekken van advies aan het stadsbestuur omtrent het behoud en de restauratie van waardevolle graven waarvan het voortbestaan in het gedrang is gekomen door de afschaffing van de “eeuwige vergunning” door de wet van 20 juli 1971.
Als criteria voor haar adviezen hanteert de commissie daartoe niet enkel de geschiedkundige en kunsthistorische invalshoeken, maar bekijkt ze ook de waarde en de betekenis van grafmonumenten in hun maatschappelijke context.
Omdat het oude kerkhof van Sint-Kruis nog een aantal zeer waardevolle graven uit de 19e eeuw bevat die sterk in verval waren, besliste het stadsbestuur op advies van de commissie, om in 2011 het totale jaarlijkse bedrag van 40.000 euro integraal te besteden aan o.a. het eerste neogotische graf van België van architect Jean Baptiste Bethune, het neoclassicistische grafmonument van de laatste baron van de heerlijkheid Male, het rode zandsteengraf van het jong-gestorven “Brugse wonderkind” Fritz Van de Kerkhove van de hand van architect Delacenserie, de grafplaat van de familie Le Gillon de Bassegem en de memorieplaat van de laatste paters van de Duinenabdij.
Na een bezoek aan deze gerestaureerde monumenten onder leiding van Johan Duyck, de plaatselijke afgevaardigde van de Grafcommissie, konden de genodigden in het nabijgelegen heemkundig lokaal nog lang napraten en genieten van een verzorgde receptie, hen aangeboden door de Heemkundige Kring in samenwerking met de dienst public relations en onthaal van de stad Brugge.                        
                                         
Tekst : Johan Duyck
Foto's : Koninklijke Heemkundige kring Maurits van Coppenolle vzw