Nieuwsbrief Nr. 76 - juli 2013

Mijn Russische gastjes worden eindelijk erkendGentse sprokkels


Er is veel water door de Wolga gevloeid en het gehakketak heeft bijna een eeuw aangesleept  maar mijn Wit-Russische krijgsgevangenen uit de eerste wereldoorlog hebben de waardering gekregen die ze verdienen.
Na jarenlang beweerd te hebben dat ze “niet van hen” waren, blijken ze opeens wel “van hen” te zijn geweest.
Op zondag 4 mei om 11u plaatste een Russische delegatie onder leiding van de consul bloemen tussen de graven.   
Tekst : An Hernalsteen
Foto : Dirk Joos