Nieuwsbrief Nr. 76 - juli 2013

Graftrommels, labyrinttuin en wensboom


Een meer geschikt tijdstip kon er niet zijn dan tijdens de Week van de Begraafplaatsen om de gerestaureerde graftrommels van de Westerbegraafplaats voor te stellen. Rudy D’Hooghe, beheerder van de Gentse begraafplaatsen verwelkomde de nieuwe schepen voor begraafplaatsen van Gent Sofie Bracke. Ook de man die de restauraties uitvoerde, Evert-Jan Halkus, had samen met zijn partner de verplaatsing vanuit Nederland gemaakt. Rudy wist te vertellen dat er slechts acht 19de eeuwse graftrommels in Gent te vinden waren en dat ze blijvend in het poorthuis van de Westerbegraafplaats tentoongesteld blijven. Hij dankte Evert-Jan omdat die het werk gratis uitvoerde en wist er luchtig bij te zeggen “en dat voor een Nederlander”. Sofie Bracke (062) dankte op haar beurt Rudy D’Hooghe en zijn ploeg voor hun inzet en had woorden van lof voor onze vzw Grafzerkje. 
Info over Graftrommels en grafkransen in Nederland is te vinden in onze vorige Nieuwsbrief.
Daarvoor had het gezelschap al een bezoek gebracht aan de labyrinttuin. Daar wist Rudy D’Hooghe te vertellen dat hier leven en dood elkaar tegenkomen. Het leven wordt meer betrokken bij de dood en omgekeerd. De dood moet geen taboe meer zijn. De asurnen kunnen per twee aangekocht worden voor een bedrag van € 1250 voor 20 jaar. De asurnen volgen de vorm van een doolhof. De locatie was gekozen vlakbij een 18de eeuws monument met een waterpartij, dat van een gesloten begraafplaats kwam.
 
In het midden van een labyrint stond een wensboom. De studenten van Sint Lucas werkten het idee uit: een prunus, een pruimenboom, waar iedereen een wens kan doen. Er liggen papieren en een potlood klaar zodat iedereen zijn wens kan noteren en ophangen in de boom. Na verloop van tijd vergaan de wensen wel. Rudy vertelde het gezelschap dat een van de eerste boodschappen aan de wensboom luidde “Ik hoop dat ik hier mag blijven werken”. Hopelijk komt die werknemer zijn wens uit.    
Schepen Sofie Bracke dankte de mensen van Sint Lucas en had terechte woorden van bewondering voor Rudy D’Hooghe en zijn medewerkers.
Jacques Buermans.