Nieuwsbrief Nr. 8 - november 2002

Funeraire reclameDankzij het district Wilrijk liepen wij weer in de kijker


Op donderdag 7 november ontving het district Wilrijk zijn nieuwe inwoners.
Tegelijkertijd werd ook hun verenigingengids voorgesteld. Alle Wilrijkse culturele en andere organisaties werden hier in opgenomen. Alhoewel ik Hobokenaar ben kreeg ik eveneens de kans om met mijn rondleidingen op de begraafplaats Schoonselhof in het boek te komen. 
De begraafplaats ligt trouwens voor een groot gedeelte op Wilrijks grondgebied. De mensen van het district koppelden de verwelkoming van de nieuwe inwoners aan de verenigingengids en alle geïnteresseerden kregen een standje ter beschikking om hun waar aan te prijzen.
Ik nam de gelegenheid te baat om, naast reclame voor eigen winkel, ook de Grafzerkjes bekend te maken bij de Wilrijkenaars. Tevens had ik een aantal folders over funeraire reizen van de Terebinth, onze Nederlandse vrienden. Dus drie vliegen in één klap. Eerlijkheidshalve dien ik er aan toe te voegen dat de belangstelling eerder miniem te noemen was. De nieuwe inwoners hadden blijkbaar meer oog voor de gratis consumptie en de pralines dan voor het verenigingsleven. Toch waren er nog wel geïnteresseerden, voornamelijk Wilrijkse verenigingen, om eens een rondleiding op het Schoonselhof of op een door de Grafzerkjes voorgestelde dodenakker mee te maken.

Tekst en fot : Jacques Buermans