Nieuwsbrief Nr. 8 - november 2002

Isadora Duncan door Rudy Witseeen nieuw gedicht van Grafzerkje Willem Houbrechts


Grafzerkje Willem Houbrechts heeft veel pijlen op zijn boog. Als Rudy Witse zette hij ooit eens een L.P. vol met 12 gedichten over… Père Lachaise. Ik wil de Grafzerkjes deze literaire ontboezemingen niet onthouden. Daarom hierna zijn gedicht “Isadora Duncan”. Volgende keer meer van dat moois. Mensen die nog in het bezit zijn van een platendraaier en die interesse hebben voor de gedichten voorgedragen door Willem Houbrechts en Peggy Delandtsheer en van aangepaste muziek voorzien door altsaxofonist Mike Zinzen, kunnen een exemplaar bekomen aan 7,5 €. Te bevragen bij Willem Houbrechts, Generaal Lemanstraat 34, 2600 Berchem, telefoon 03/230 49 26, E-mail: [email protected]. Zij moeten de plaat wel zelf komen ophalen. Een andere mogelijkheid is dat ik ze voor u meebreng op een of andere bijeenkomst. Maar dan toch liefst eerst Willem bellen daar de voorraad beperkt is.
 
Isadora Duncan:
 
radeloos verstikt, net als de griekse idealen
binnen de wurggreep der techniek:
je haalt het heidendom niet weer
met sierlijke gebaren en
 
ook van genot blijft slechts de asse
als wrang glazuur in de mond.
zo eindigt elke revolutie:
in weerzin. in weerzien. in herhaling:
 
elke bugatti tekent zichzelf.
Alleen jouw zwarte ogen
Waren nooit uniek.
 
zwijg, asse.