Nieuwsbrief Nr. 75 - mei 2013

Presentatie boek over Graftrommels


Op 8 maart ll. ging in Goor (Twente, Nederland) de voorstelling door van een opmerkelijk boek: Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland.
Auteurs zijn Leon Bok en Evert-Jan Halkus. De eerste als deskundige voor de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de tweede als uiterst handig restaurateur. De keuze voor het dorpje Goor was niet toevallig omdat op de plaatselijke begraafplaats er nogal wat fraaie exemplaren voorkomen en omdat zich in de aula een klein maar uniek museum voor Graftrommels bevindt: niet alleen wordt er een overzicht gegeven van de grote variëteit in materialen en vormgeving, maar even merkwaardig zijn een flink aantal stansmallen in zware metalen en een aantal voorbeelden in papier, kralen, stoffen enz.
In het boek zelf gaat eigenlijk vooral hoofdstuk 7 over de verspreiding ervan in de Nederlandse Provincies. De andere hoofdstukken gelden even goed voor de situatie in België. Behandeld worden de historiek van het ontstaan, de gebruikte materialen, de vormgeving met zijn symbolische betekenissen, het productieproces , de restauratie enz. Gezien de deplorabele toestand van deze zeer uitzonderlijke relicten van funerair Erfgoed, is dit boek ook hier meer dan welkom. De overvloedige kleurenfoto’s, die meermaals de situatie voor en nà tussenkomst weergeven, tonen aan dat er nog hoop is, maar tegelijk: werk aan de winkel !
Het boek kan besteld worden via Stichting Dodenakkers.nl voor de prijs van 20€ + verzendingskosten uiteraard.
 
Tekst en foto's : Cis Kennes