Nieuwsbrief Nr 74 - maart 2013

De bijbelse olielamp als funerair symboolons lid Johan Duyck pleegde volgend artikel.


Ons lid Johan Duyck pleegde volgend artikel:
 
In meerdere evangelies, zoals bij Lukas (8,16; 11,33-36; 12,35; 15,8) en bij Matteüs (25,1-13),wordt gesproken over licht dat door lampen wordt verspreid. In de bijbelse tijd waren die lichtbronnen verplaatsbare olielampjes van terra cotta. Aan de ene kant had zo’n lampje een gebakken handvat en aan de andere kant was er een tuitvormige uitrekking met een opening waarin een in olijfolie gedrenkte vlaspit werd aangestoken.
Zo’n olielamp kon hoogstens zeven uur branden maar werd, door een opening in het bovenvlak, geregeld bijgevuld zodat het licht ook ’s nachts permanent in de duisternis kon schijnen.
Door de treffende gelijkenis tussen het door God geschapen licht en de lichtverspreidende lamp werd “de brandende olielamp” in de evangelies dan ook meermaals aangewend om personalistisch naar God te verwijzen.
Door de aanbevelingen van Lukas (hoofdstuk 12, vers 35) en van Matteüs (hoofdstuk 25, verzen 1-13) om “de lampen brandend te houden bij het wachten op de terugkomst van de Heer” verwijst de blijvend brandende olielamp echter ook naar de volharding en de waakzaamheid als kenmerkende kwaliteiten van de voorbeeldige en vooruitziende gelovige. Het mag dan ook niet verwonderen dat het beeld van de brandende bijbelse olielamp tot in het nabije verleden ook dikwijls in deze betekenis fungeerde als religieus symbool op bidprentjes en zelfs op grafzerken.                                                                                                                                                                                                                                                           Op deze symbolische wijze delen de overledenen ons aldus ook mede dat zij, omwille van hun trouw christelijk leven, geduldig en hoopvol uitzien naar de beloofde beloning op de dag van het Laatste Oordeel …  
Op de kroon van een neoclassicistisch grafmonument op het kerkhof van Sint-Kruis Brugge “brandt” de bijbelse olielamp al twee eeuwen.
tekst en foto's : Johan Duyck