Nieuwsbrief Nr. 72 - november 2012

Primeur: Het grafmonument van Joseph Hoste kreeg een grondige face-lift!Blankenberge kent u ook peterschap.


In november 2011 werd de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw als eerste vereniging peter van een grafmonument. Het gaat om de imposante tombe van bouwmeester Joseph Hoste (°Sint-Kruis 03/02/1833, +Blankenberge 11/06/1899), gelegen in de middengang van de stedelijke begraafplaats van Blankenberge. Ook vandaag nog nemen de bouwwerken van Joseph Hoste in Blankenberge een toonaangevende plaats in: de Sint-Rochus kerk en de vroegere rijksmiddelbare school  die nu is omgevormd tot een schitterende bibliotheek.
Het grafmonument werd vermoedelijk door de bouwmeester zelf ontworpen  na het overlijden van zijn jonge echtgenote Léonie D’Hondt in 1879, de eerste standplaats was dan ook  het kerkhof van de Sint-Antoniuskerk. 
 
Bij de aanvang van ons peterschap was het duidelijk dat de monumentale tombe een grondige aanpak vereiste: de witmarmeren tekstplaten waren totaal onleesbaar geworden, de grote horizontale deksteen was gebroken en één van de hoeken was gekraakt, de zuiltjes en kettingen ter afbakening van de plaat waren verdwenen. Bovendien wilden we Joseph Hoste een gezicht geven.
We planden voor de herfst van 2012 dus volgende werken:                                                                   plaatsen van 2 nieuwe tekstplaten met letters in gotisch schrift, herstellen van de gebroken hoek, plaatsen van 4 zuiltjes, verbonden met kettingen en de  bestelling van een porseleinfoto van de architect.
De totale kosten voor de restauratie bedroegen 2.789,05 euro. Om dit project te betalen dienden we een dossier in bij CERA en de CERA-dienst voor regionale projecten was bereid om 2000 euro steun toe te kennen voor de restauratie van het grafmonument.
Daarnaast konden we gelukkig putten uit de reserve op onze rekening bij HERITA (vroeger FORUM), die gespijsd wordt door Fiscaal Aftrekbare Giften van onze leden en sympathisanten.
Streefdoel was dat de zerk in zijn glorie zou hersteld zijn tegen 1 november 2012. De werken werden uitgevoerd door de firma Demeyere uit Blankenberge. Alles verliep vlot en op 20 september 2012 was de restauratie voltooid. 
De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge is oprecht fier over deze prestatie en op zondag 28 oktober 2012 werd het monument plechtig heringehuldigd. 
Oproep:
 
Wie onze projecten voor behoud en restauratie van erfgoed in Blankenberge wil steunen kan een bijdrage storten op onze projectrekening  BE94 7450 2407 9614 van HERITA  met verplichte vermelding: “Gift VSZB vzw Kusterfgoed is onze troef”. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest. 
 
Alberta van Asbroeck, projectverantwoordelijke “Kusterfgoed is onze troef”.
 
Foto's: Jaak Schaeverbeke, Johan Blomme, Demeyere en Alberta van Asbroeck