Nieuwsbrief Nr. 72 - november 2012

Open Monumentendag 9/9/12: Dichters, wij groeten u!geslaagde rondleidingen maar toch was Sarah steeds in onze gedachten.


Onze voorzitter, Jacques Buermans gaf ter gelegenheid van Open Monumentendag twee rondleidingen. Hij deed dit in samenwerking met de dames van de academie van Hoboken. Zij droegen bij verschillende graven, gedichten of fragmenten uit het werk van overleden dichters, voor. Uiteraard lagen die schrijvers allen begraven op Schoonselhof. De voordragende dames waren Heidi, Sandra en Christine. Omdat het de eerste rondleiding met gedichten was na het overlijden van Sarah, was alles een beetje gevoeliger dan anders. Sarah is enkele weken terug plots overleden na de bevalling van haar dochter. Ze was pas 31. Sarah liep regelmatig mee bij een dichtersrondleiding en droeg dan met veel plezier de gedichten voor. Bij de eerste rondleiding, die van 10:00 waren de vader en de grootouders van Sarah aanwezig.
Jacques begon zijn rondleidingen dan ook met dit droeve verhaal en deze rondleidingen werden speciaal aan haar opgedragen. Nadien vervolgde hij met een klassieke inleiding en een korte schets van de geschiedenis van Schoonselhof, waarna de eigenlijke rondleiding van start ging. Eindigen deed hij met een aanpassing van zijn eigen einduitspraak. Normaal zegt hij telkens dat hij zijn publiek enkel bij leven wil terugzien. Vandaag had dit een wrange bijsmaak.
 
De eerste groep telde 27 personen en was een groep die veel vragen stelde en geïnteresseerd overkwam. Er kan ook niet gezegd worden dat mensen er niets voor over hebben om een rondleiding mee te maken. De vroegste vogel was reeds om 5:30 op stap om tijdig op Schoonselhof aan te komen voor de rondleiding. De tweede groep, 25 man sterk, was anders, rustiger, maar daardoor niet minder geïnteresseerd. Misschien speelde de hoge temperatuur wel een rol. De tweede groep kwam er een eerste keer door bij het gedicht van Theodoor Van Rijswijck: het “Schiedammerlied”, waar de kastelein van dienst, zijnde Jacques, trakteerde met jenever. Aan de overzijde lag Jan Van Rijswijck, vader van de burgemeester met dezelfde naam en broer van Theodoor. Jacques vertelde hier dat de term laatste rustplaats niet altijd al te letterlijk dient genomen te worden want Jan verhuisde al drie maal na zijn dood. Ook zijn broer Theodoor heeft al een hele ‘verhuis’ meegemaakt. 
Onderweg kon Jacques de aanwezigen informeren over peterschap en dat dit zelf kenbaar gemaakt kan worden door middel van een plakkaatje. De dames van de academie brachten een fragment uit ‘De Loteling’ van Hendrik Conscience. Bij Gust Gils wees onze gids ons op het opschrift op zijn graf ‘Ik was een rusteloze geest. Dit is niet mijn laatste rustplaats maar mijn eerste’. Op het einde van de rondleiding kwamen de aanwezigen er een tweede keer door, waar ze verschillende vragen stelden en veel folders meenamen. Die folders hadden we voor de gelegenheid uitgestald in het paviljoentje van de plantsoendienst. 
Na de eerste rondleiding ging de hele klas van Sarah, samen met de vader en de grootouders een bezoek brengen aan haar graf. Hier hadden ze voor een bloemetje gezorgd.
 
Na de tweede rondleiding gingen we nog even nakaarten en de raadgevingen om het in de toekomst nog beter aan te pakken, overlopen.
 
Leen Otte en Jacques Buermans
 
Foto’s: Leen Otte en Johan Duyck