Nieuwsbrief Nr. 71 - september 2012

Tante Kato is op reis endeze keer geen verslag van Tante Kato.


Misschien doet tante Kato inspiratie op tijdens haar dik verdiende reis en kunnen we daar in een volgende Nieuwsbrief van genieten.
 
Jacques Buermans