Nieuwsbrief Nr. 70 - juli 2012

Brochure ‘Kerk en kerkhof van Gijverinkhove – Verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel’Anne-Mie Havermans stelde ze samen.


Brochure  ‘Kerk en kerkhof van Gijverinkhove – Verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel’ (Anne-Mie Havermans):
 
De gemeente Alveringem geeft een brochure uit die de geschiedenis van de kerk en het kerkhof in Gijverinkhove beschrijft. Naast een verrassend verhaal over het kerkgebouw met haar harmonische stoffering, komt het kerkhof aan bod. Er wordt niet enkel gesproken over de figuren die er begraven liggen. Er is aandacht voor het grafteken, het materiaalgebruik en symboliek. Je  leest heel wat over begrafenisrituelen, de grafdelvers en steenkappers.  Een aanrader!
 
De auteur van deze brochure is kunsthistorica Anne-Mie Havermans die deze publicatie samenstelde naar aanleiding van een tweeledig onderzoek uitgevoerd voor het beschermde kerkhof van Gijverinkhove.
 
Kunsthistorica Anne-Mie Havermans inventariseerde de waardevolle en karakteristieke graftekens op het kerkhof. Op basis van deze bevindingen werkte het studiebureau Andy Malengier een ontwerp uit voor het kerkhof. Dit ontwerp herstelt het origineel historische karakter en integreert met minimale ingrepen moderne vormen van begraven - zoals asuitstrooiing en columbaria - op een kwalitatieve wijze in het kerkhof. Tegelijkertijd speelt het maximaal in op de unieke landschappelijke kwaliteiten van de omgeving.
Deze studie werd volledig gefinancierd door de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) en zal een handige leidraad vormen voor de gemeente wanneer die beslist om werken op het kerkhof uit te voeren.
 
De brochure is verkrijgbaar in de dienst Toerisme en Cultuur Alveringem ([email protected])
 
QR- code
 
Om de individuele verhalen achter de graftekens tot bij de bezoeker te brengen, is het kerkhof van Gijverinkhove ontsloten via een QR-code (een soort van digitale streepjescode).
Met een smartphone kan ter plaatse per grafteken informatie worden opgevraagd. Dit is een primeur voor een begraafplaats. U kan dit alvast thuis bekijken op  http://ibeaken.mobi/18301803.
 

Meer informatie en reservering

Dienst Toerisme en Cultuur Alveringem
Sint- Rijkersstraat 19 | 8690 Alveringem
T: 058-28 88 81 –| [email protected]