Nieuwsbrief Nr. 69 - juni 2012

De Panneons lid Cis Kennes was een van de vele toehoorders: 47 belangstellenden, een grandioos succes!


Na de eerste succesvolle deelname van onze gemeente aan de Week van de Begraafplaatsen van 2011, werd beslist om op hetzelfde elan door te gaan. Omwille van het grote succes werd de gegidste rondleiding op 26 mei 2012 herhaald.
 
Op een zomerse dag in een kustgemeente 47 man bijeenkrijgen voor een wandeling op een begraafplaats: het kàn dus ! Maar gids Johan Dhaenens gaf geen krimp: bij de politie zijn ze méér gewoon!
De Panne is als gemeente vrij jong en zo ook de begraafplaats: ze werd uitgetekend door de heropbouw-architect Eugène Dhuicque en in gebruik genomen op 25 maart 1918. We zitten in de Westhoek en dus zien we niet alleen een groot aantal militaire zerkjes, maar ook veel burger-slachtoffers en politieke gevangenen. En uiteraard burgemeesters, modernistische architecten, reders en vissers, een replica van de Ijzertoren, een beeld van Willem Vermandere en enkele fraaie moderne ontwerpen. Meest opvallend misschien was de originele uitwerking van de urnenmuur: een pergola met 'blauwe regen' die dan nog in bloem stond ook.
Met een druppel plaatselijke jenever, aangeboden door de Stad, kon de gids zijn stem laten rusten en zijn volgelingen de hunne laten horen...
 
Tekst :Cis Kennes
 
Foto’s: Geert Vanthuyne