Nieuwsbrief Nr. 69 - juni 2012

Blankenberge: geslaagde voordracht door ons lid Cis Kennestoch een schare geïnteresseerden voor deze boeiende voordracht.


De titel 'Levende Begraafplaatsen' lijkt wel een contradictie en had blijkbaar een dertigtal toehoorders nieuwsgierig gemaakt. In drie delen illustreerde Cis Kennes via een 300-tal dia's dat begraafplaatsen helemaal niet saai hoeven te zijn, maar soms krioelen van planten en dieren, gebeeldhouwd of springlevend: een eigenzinnige invalshoek ! In het laatste deel werd een groot aantal vernieuwende initiatieven getoond uit binnen- en buitenland op gebied van vormgeving en symboliek; want ook het denken over wat begraafplaatsen kunnen betekenen is voortdurend in evolutie. Een avond die stil en ingetogen begon, maar naar het einde toe veel de tongen los maakte !
 
Cis Kennes