Nieuwsbrief Nr. 69 - juni 2012

Londerzeel zet Steenhuffel in de schijnwerperAnne-Mie Havermans maakte een verslag.


Gedurende twee opeenvolgende dagen, woensdag 30 en donderdag 31 mei, zette de gemeente Londerzeel de begraafplaats van Steenhuffel in de schijnwerper. Telkens was telkens een goed gevuld programma voorzien. Alle informatie werd gebundeld in een fraaie informatiemap die gratis werd meegegeven aan de bezoeker. Na een inleiding door de burgemeester, gaf Peggy Van Ransbeeck van de burgerlijke stand een historische toelichting, en ontvouwde ook de toekomstplannen van de begraafplaats. Het nieuw concept dat uitgetekend werd door landschapsarchitect Andy Malengier laat de begraafplaats in haar waarde en voegt sereniteit toe, waar die met de jaren verdwenen was. Tijdens de twee avonden was er daarna een aantrekkelijke funeraire tentoonstelling te bezichtigen, met onder meer sprekende foto’s van Laurent Vrijders over funeraire symboliek, en modelboeken uit het fonds van steenhouwer Praille, bewaard in het gemeentearchief. Daar was ook de lijst opgehangen met  graftekens van lokaal historisch belang. Deze lijst werd bekomen na het funerair onderzoek door vrijwilligers en kunsthistorica Anne-Mie Havermans. Het rapport waarin de gegevens van het onderzoek werden verwerkt kon ingekeken worden tijdens de tentoonstelling. Bovendien stond elke avond een rondleiding op de begraafplaats van Steenhuffel op het programma, waar de bezoekers een toelichting kregen over de totstandkoming van deze grafzerken, de symboliek en de achtergrond van de diverse families. Bijzondere aandacht ging naar de oud-strijders.  Op elk grafteken van lokaal historisch belang werd een kaarsje gebrand, en ook op elk kindergraf, want het kinderperk zal in zijn geheel bewaard worden en in de toekomst een groene omkadering krijgen. 
Ook de leerlingen van het 6de leerjaar van de GBS 'Ter Elst' hebben interactief meegewerkt aan de 'week van de begraafplaats'. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog hebben zij een bloemstuk neergelegd aan het monument van Van Doorslaer (oorlogsslachtoffer - vroegere directeur van hun school - die op de speelplaats een monument heeft gekregen). Zij kregen de nodige uitleg van de heer Geert Tamsyn, officier bij het leger, en nadien kregen ze een rondleiding op de begraafplaats.
 
Tekst en foto's : Anne-Mie Havermans