Nieuwsbrief Nr. 55 - mei 2010

Grafmonument burgemeester Moorkens werd gerestaureerdGeert Janssens en Jacques Buermans maakten een verslag.


Onze leden Jan en Geert Janssens herstelden reeds een aanzienlijk aantal grafmonumenten op de begraafplaats van Borgerhout, Silsburg. In 2007 opperde vader Jan, die reeds een aantal monumenten of de hoofdlaan van de begraafplaats fatsoeneerde, het idee of het er geen mogelijkheid was om het graf van burgemeester Moorkens te laten restaureren. Onze vzw Grafzerkje zag dit wel zitten en toog op zoek naar nabestaanden van deze belangrijke familie. Uiteindelijk kregen we contact met de heer Jean-Albert Moorkens en, eind 2007, kwamen Jan en Geert Janssens, Jacques Buermans en de heer Jean-Albert Moorkens ter plaatse eens een kijkje nemen. Deze laatste vroeg om eens enkele offertes te laten maken. Onze vzw Grafzerkje ondernam de nodige stappen en een drietal offertes werden doorgestuurd. In mei 2008 werden nog summiere afspraken gemaakt dat de restauratie van het grafmonument Moorkens tijdens een familieraad besproken zou worden. En dan werd het stil. Zo stil dat iedereen dacht dat het restauratieproject een stille dood, heel toepasselijk in deze materie, gestorven was. Verrassing alom toen ik (Jacques) half januari 2010 een telefoontje kreeg van iemand van het restauratiebedrijf PIT met een verzoek naar informatie over de ligging van het grafmonument op de begraafplaats van Silsburg. Op 1 februari toog PIT effectief  aan het werk om de nodige restauratiewerken uit te voeren.
Paasmaandag bracht Geert een bezoek aan Silsburg en hij schrok zich een hoedje… nee niet de steen was voor het graf weggerold maar het graf was gewoonweg bijna zoals nieuw.

Nu wat even over de figuur van Burgemeester Moorkens.

Ludovicus Franciscus Moorkens werd geboren op 5/10/1843 te Borgerhout als onwettige zoon van de jonge ongehuwde dochter Maria Catharina Van Aelst, zonder beroep.

In zijn jeugd werkt hij mee in de beenhouwerij.

Op 2/3/1859 huwt zijn moeder met Joannes Baptista Moorkens. Zij blijkt huishoudster te zijn maar het belangrijkste is dat Ludovicus Franciscus wordt gewettigd en erkend door haar echtgenoot.

Niet lang na het overlijden van zijn beide ouders in 1876 geeft hij de zaak door en wordt vetwijder met een grote reputatie en fortuin want hij komt al heel vlug voor op de kiezerslijsten voor de senaat.

Hij huwt met Anne Cornelia Antonissen op 30/8/1877 te Antwerpen.  Op 1/1/1879 zetelt hij in de gemeenteraad als lid van de Meetingpartij. Na het overlijden van dd burgemeester Marmillion wordt hij schepen. In 1884 wordt hij zowel provincieraadslid als burgemeester.

We kunnen hem qua bouwwoede de Borgerhoutse Leopold II noemen. Hij laat scholen oprichten, koopt de begraafplaats Silsburg te Deurne en tenslotte het meesterstuk op de taart het huidige districtshuis wordt gebouwd in 1889.

Dit prachtige gebouw in Vlaamse neo-renaissancestijl , door de gebroeders Blomme, was tevens het eerste officieel gebouw in België dat per elektriciteit werd verlicht.

Een spijtig gebeuren in zijn politieke loopbaan is het feit dat bij de staking in 1893 voor het algemeen stemrecht de eerste vijf dodelijke slachtoffers zijn gevallen te Borgerhout.

Hij sterft op 22/9/1904 te Borgerhout in de Huybrechtstraat 76 om 08.00

De monumentale grafzerk is een ontwerp van beeldhouwer Baggen zoals netjes te zien is in de dekplaat.

Geert Janssens en Jacques Buermans

Foto's: Geert Janssens en Jacques Buermans