Nieuwsbrief Nr. 61 - mei 2011

Inventarisatie van de begraafplaats van Berchembelangrijk lokaal funerair erfgoed wordt geïnventariseerd.


Half april startten Annick en Stefaan, vrijwilligers van de dienst archeologie en monumentenzorg, en Stannie Geuens, funeraire cel, met de inventarisatie van de grafmonumenten op de begraafplaats van Berchem. Dit kadert in de verplichting van de Vlaamse overheid om het funerair erfgoed op te lijsten aan de hand van inventarisatiefiches. Grafmonumenten die omwille van hun ligging, uitzicht of begraven personen belangrijk zijn moeten geïnventariseerd worden. De dienst monumentzorg lijstte de grafmonumenten op die belangrijk zijn omwille van hun ligging of vormgeving, de heemkundige kring van Berchem en vzw Grafzerkje namen de belangrijke personen voor hun rekening. In deze wil ik mijn speciale dank uitspreken naar ons lid Mia Verbanck dat ervoor zorgde dat het aantal grafmonumenten die op de website www.schoonselhof.be, waar de mensen van het inventarisatieproject heel veel informatie uit kunnen putten, bijna verdubbelde.

Voor al deze grafmonumenten moet een inventarisatiefiche ingevuld worden. In een eerste fase worden de gegevens uit het dossier overgenomen en vervolgens gaat men ter plaatse om het grafmonument fotograferen op te meten en te beschrijven. Stannie Geuens, van de funeraire cel, gaf de inventarisatoren een woordje uitleg over het herbestemmingmodel en ondergetekende mocht wat vertellen over de inspanningen die onze vzw Grafzerkje doet ter bescherming van het funeraire erfgoed. Ik volgde Annick en Stannie tijdens hun inventarisatieopdracht. Ik zag een enthousiaste Annick aan het werk, is nodig want zulk een opdracht kan je maar tot een goed einde brengen wanneer je zoiets graag doet, die alles noteerde op de befaamde Epitaaffiche en Stannie die haar bijstond tijdens het noodzakelijke opmeten van de grafmonumenten en de grafmonumenten fotografeerde.

Langs deze weg wil ik de inventarisatoren danken voor hun inzet en dit is alweer een stap verder om het funerair erfgoed op te lijsten. Doe zo voort!

Tekst en foto's : Jacques Buermans

Interesse om het inventarisatieteam te vervoegen? Neem dan contact op met Greet Donckers:[email protected] of 03/338 66 34. Doen!