Nieuwsbrief Nr. 7 - september 2002

Pluim voor het Schoonselhofadministratie van het Schoonselhof neemt zelf een prachtig initiatief


U weet waarde vrienden dat ik niet hoog oploop met de Antwerpse schepen voor begraafplaatsen. Ik vertrouw hem voor geen haar en zie met lede ogen aan dat soms waardevolle monumenten in de container belanden. Ik zal u ook al wel gezegd hebben dat de relaties met de mensen van de administratie en van de technische diensten van de begraafplaats Schoonselhof steeds prima verlopen. Mijn vriend René Beniest van de begraafplaats stelde een lijst op van meer dan 100 monumenten die indertijd op stadskosten van de gesloten Kielbegraafplaats naar het Schoonselhof werden overgebracht. Onder hen de monumenten voor Peter Benoit, Hendrik Conscience, Leopold De Wael, Paul Van Ostaijen maar ook die voor mindere goden die een rol speelden in de Antwerpse geschiedenis van zo’n 100 jaar geleden.
 René liet schepen Pairon dit voorbrengen in het College en, op 12 juni 2002, werden die concessies voor 50 jaar hernieuwd. Prachtig toch. Nog vele monumenten zijn belangrijk genoeg om de vergunningen ervan te hernieuwen, ik denk aan Maria ’s Heeren en Herman Van den Reeck, maar deze 100 zijn al een belangrijke aanzet.

Persoonlijk contacteerde ik de kleinzoon van Flor Mielants, wiens monument, door het feit dat de concessie niet verlengd werd, op een lijst van “af te breken” stond. Marc Mielants verlengde, in juni, de concessie tot 2044. Alweer een mooi monument van de container gered.

De bezoeker van het Schoonselhof zal ook al wel de aankondigingen “akte van verwaarlozing” opgemerkt hebben. Meer dan 1200 kwamen op een lijst omdat ze onvoldoende onderhouden werden door de nabestaanden. Ook daar kreeg ik de hulp van René Beniest die voor een aantal, voor mij belangrijke, monumenten, uitstel verleende zodat ik op zoek kan gaan naar nabestaanden die de nodige werken kunnen laten uitvoeren.

Ook van de Joodse afdeling stonden monumenten op die lijst. In de eerste plaats door het feit dat de stoffelijke resten van Joden, na hun begrafenis, nooit mogen verplaatst worden. De Israëlitische Gemeente van Antwerpen nam het initiatief om 52 concessies te hernieuwen. Tegelijkertijd zijn ze overgegaan tot restauratie van monumenten.

Ik vermeld eveneens dat de heer Marcel Celis, voorzitter van VZW Epitaaf, de concessie Gossen-Van de Wouwer verlengde tot 2038. Dit is het hoekmonument op perk Y met een prachtige bronzen pleureuse van de hand van schilder-beeldhouwer Georges Morren.
Uit zulke positieve berichten blijkt toch dat velen het goed menen met het Schoonselhof. Daar waar het beleid schromelijk te kort schiet komt privé-initiatief ter hulp!

Tekst en foto's : Jacques Buermans