Nieuwsbrief Nr. 7 - september 2002

Wie wint de trofee van beste gids of mooiste begraafplaats? De Grafzerkjes maken hun keuze


Zoals in een vorig Grafzerkje gezegd willen we eens kijken welke begraafplaats de beste indruk naliet bij onze Grafzerkjes en welke gids het meest gedreven was. De winnaar zal met een “award” beloond worden. Ik denk daarbij aan een soort diploma. Grafzerkjes die daar suggesties over hebben: laat horen!
 
Volgende begraafplaatsen en kerkhoven komen in aanmerking: Assebroek-Brugge, Westerbegraafplaats Gent, Begraafplaats Aalst, Sint Fredeganduskerkhof Deurne, Begraafplaats Hamme, Oud kerkhof Hasselt, Begraafplaats Maastricht, Begraafplaats van Brussel te Evere, Begraafplaats Dieweg Ukkel, Begraafplaats Sint Walburgis Luik en Begraafplaats Robermont Luik.
 
Volgende gidsen komen in aanmerking: Kurt Götze (Brugge), Ann Hernalsteen (Westerbegraafplaats), Lutgarde De Ridder (Aalst), Ludo Peeters (Deurne), Erik De Rijcke (Hamme), Stadsgids Hasselt, Guus Rüsing (Maastricht), Cecilia Vandervelde (Evere en Dieweg) en de gidsen van Luik.
 
De Grafzerkjes geven hun top-drie op. De punten worden opgeteld (5 voor de 1ste , 3 voor de 2de, 1 voor de 3de) en gedeeld door het aantal deelnemers (op sommige rondleidingen waren er 32 deelnemers op andere slechts 8). Grafzerkjes die een andere, nog correctere wijze van rangschikking weten mogen mij dit altijd vertellen. De namen dienen binnen te zijn uiterlijk op 13 december zodat de winnaars bekend kunnen gemaakt worden in het eerste Grafzerkje van 2003.

Tekst : Jacques Buermans