Nieuwsbrief Nr. 7 - september 2002

Géricault door Rudy Witseeen nieuw gedicht van Grafzerkje Willem Houbrechts


Grafzerkje Willem Houbrechts heeft veel pijlen op zijn boog. Als Rudy Witse zette hij ooit eens een L.P. vol met 12 gedichten over… Père Lachaise. Ik wil de Grafzerkjes deze literaire ontboezemingen niet onthouden. Daarom hierna zijn gedicht “Géricault”.
Volgende keer meer van dat moois. Mensen die nog in het bezit zijn van een platendraaier en die interesse hebben voor de gedichten voorgedragen door Willem Houbrechts en Peggy Delandtsheer en van aangepaste muziek voorzien door altsaxofonist Mike Zinzen, kunnen een exemplaar bekomen aan 7,5 €. Te bevragen bij Willem Houbrechts, Generaal Lemanstraat 34, 2600 Berchem, telefoon 03/230 49 26, E-mail: [email protected]. Zij moeten de plaat wel zelf komen ophalen. Een andere mogelijkheid is dat ik ze voor u meebreng op een of andere bijeenkomst. Maar dan toch liefst eerst Willem bellen daar de voorraad beperkt is.
Géricault:

episch asgrauw, van pijn, en waanzin en
onrust en ziek behagen.
 
het zeil van de medusa, hoewel kleiner dan
je doeken, is immenser toch dan
de lijkwade waarin zij werden afgevoerd:
de kranken, de verliezers,
ik, en jij, heel binnenkort,
wanneer emotie opnieuw blinde vlek
zal zijn, tot de volgende eruptie.
tot haat weer kloten zal doen groeien
aan dit verkrampte lijf.
een hekel heb ik aan de onwil van
woorden, de machteloosheid, de
verhullende werkelijkheid.
 
klassiek lijkwit, van passie, en woede en
overmoed en zelfbeklag.

Tekst : Willem Houbrcehts
Foto : Jacques Buermans