Nieuwsbrief Nr. 68 - mei 2012

Inhuldiging Mijmerbank OVOK-TessenderloMijmerbank.


Omdat de zelfhulpgroep OVOK (Ouders Van een Overleden Kind) in 2012 twintig jaar actief is met een praatgroep in Tessenderlo, wou de vereniging dit gedenken op een speciale, maar serene manier. Voor een zelfhulpgroep als deze is een jubileumjaar immers geen reden tot feestgedruis.
OVOK biedt verstaanbare en toegankelijke informatie over verlies en rouw via haar website, brochures en een driemaandelijks tijdschrift. Heel belangrijk is het organiseren van lotgenotencontact. Dit doet de vereniging  via praatgroepen, een jaarlijkse landdag en persoonlijke contacten. In de praatgroep van OVOK-Tessenderlo komen lotgenoten tweemaandelijks samen, vertellen en luisteren naar ieders verhaal, delen elkaars verdriet en zorgen. Samen zoeken zij antwoorden op vragen over de zin van het lijden, de dood en het leven nadien.
 Toen het mooie natuurgebied Gerhagen - gelegen in Tessenderlo en bestaande uit  een duizendtal hectaren bos, weiden, akkers en vennen - van de Vlaamse Overheid het kwaliteitslabel  van STILTEGEBIED kreeg,  koppelde de vzw OVOK-Tessenderlo enkele ideeën aan elkaar:  iets bijzonders doen voor de vereniging, stilstaan in een mooi stukje natuur, ontroerd worden door kunst en mijmeren over leven en dood.
Deze ideeën kregen vorm in een KUNSTPROJECT. Dit project, sfeervol ingehuldigd op paaszaterdag 7 april 2012, bestaat uit een bank, een beeld en een gedicht.
De BANK bestaat uit een halve cirkel, een cirkel die niet rond is, niet af. Het leven van jong gestorvenen is naar menselijke maatstaven immers ook niet af. De bank is in beton gegoten en vormt zeker geen vloek in dit natuurgebied. Ze werd fijn gepolierd en is een allegorie voor onwankelbaarheid, standvastigheid en stabiliteit in onzekere tijden.  Ze werd geproduceerd door de firma Ebema uit Zutendaal.
Het BEELD in blauwe steen, gehouwen door Rafaël M.M.Timmermans uit Halen, is een piëta die  serene droefheid uitstraalt. Ze draagt een krans van rozen waarvan er één uitgewerkt werd, de andere bleven in knop. Het beeld staat gekanteld op de bank, het leven van ouders van overleden kinderen kende evenzeer een blijvend kantelmoment. De achterkant van het beeld, voorzien van een natuurlijke breuklijn, symboliseert een gebroken hart. In de ene helft beitelde de kunstenaar alle letters van het alfabet in willekeurige volgorde. Daardoor krijgt het universele van het beeld een individueel karakter: ieder ouderpaar vindt er de initialen van zijn of haar kind terug. De kunstenaar bewerkte bewust slechts de helft van elke zijde van de steen. Het beeld oogt onaf en stelt ons de vraag of het leven van jong gestorvenen af was.
Het GEDICHT  ‘In ons blijf je levend’ werd gecreëerd door Cyriel Gladines uit Tessenderlo. Cyriel is in Tessenderlo alom gekend en gewaardeerd als dichter van fijnzinnige poëzie. In Vlaanderen en Nederland werd hij herhaaldelijk bekroond en werden zijn gedichten in diverse bloemlezingen opgenomen. Voor OVOK deed hij zijn uiterste best om zich in te leven in de gevoelswereld van rouwende mensen. Zijn gedicht beschrijft de onmacht en het moeizaam vatten van wat er gebeurde. Het nodigt uit tot mediteren over wat was, wat is en wat komen kan.
Het gedicht werd uitvergroot en vastgehecht op een SOKKEL, uit hetzelfde materiaal vervaardigd als de bank. De firma Ebema maakte er een punt van om ‘Stone en Style’ te combineren. Voor  de symbolische bank en bijhorende sokkel heeft ze een bijzondere inspanning gedaan opdat de schoonheid van het materiaal zou overvloeien in beeld en omgeving.
Het OVOK kunstproject kreeg de naam van MIJMERBANK. Elke inwoner van Tessenderlo of bezoeker van het Stiltegebied van Gerhagen kan genieten van deze Mijmerbank. Ze staat er voor iedereen. Uiteraard is ze een eerbetoon voor onze overleden kinderen. Het gedicht, het beeld en de symboliek van de bank verwijzen naar een verleden van verdriet en pijn.
Maar ook mensen met gemis kunnen er hun verdriet kwijt en proberen er krachten op te doen. Iedereen die ooit droomde van geluk, maar plots moet leren leven met verlies van geliefde of partner, verlies van job, verlies aan zelfvertrouwen … elkeen op zoek naar zichzelf kan er terecht. Ontroerd worden door de schoonheid van de natuur en de diverse kunstvormen zal mensen uitnodigen tot mijmeren.  Ze zullen terugblikken naar het verleden, kunnen halt houden bij het heden of dromen van de toekomst.

De realisatie van dit kunstproject kwam tot stand door de medewerking en steun van de gemeente  Tessenderlo, enkele grote bedrijven van Tessenderlo, alle Service Clubs van de gemeente, CERA, de Cultuurraad, de VVV en anonieme sponsors.
De sfeervolle inhuldiging vond plaats op 7 april 2012 en werd muzikaal opgeluisterd door Jean Bosco Safari. Hij bracht ingetogen een aantal liederen die hij gecomponeerd en gezongen had bij het overlijden van de zoon van een vriend.
 
Wandelaars van het Stiltepad komen de Mijmerbank tegen op hun route. Deze wandeling start aan het Bosmuseum, Zavelberg 10, 3980 Tessenderlo. Anderen vinden een rechtstreekse toegangsweg op het plannetje dat verkrijgbaar is in het Bosmuseum en bij de VVV in Tessenderlo Centrum.
 
Bijkomende info:
Informatie over de zelfhulpgroep:  www.ovok.be
Info Bosmuseum: www.wet.gerhagen.be
 
Tekst en foto's : Liliane Moonen en Leen Vande Kerkhof
verantwoordelijken OVOK Project Tessenderlo