Nieuwsbrief Nr. 68 - mei 2012

Restauratiedag in Deventerrestauratiedag.


De regio vertegenwoordigers van de Terebinth kwamen op 29 maart bij elkaar op de begraafplaats Steenbrugge in Deventer voor een restauratiedag. Onder leiding van Rinus van den Belt en Wim Vlaanderen kregen de regiovertegenwoordigers les in het lijmen, zwarten, stellen van grafstenen ook was er les om roestige doken uit de monumenten te verwijderen. Het is de bedoeling dat met de verworvene kennis, ieder in zijn eigen regio, vrijwilligers te adviseren die plannen hebben een begraafplaats of kerkhof op te knappen.
 
Tekst : Wim Vlaanderen
Foto"s : stichting De Terebinth