Nieuwsbrief Nr. 68 - mei 2012

Graftrommels: er is een boek op komstnu al inschrijven en genieten van korting.


In het eerste kwartaal van 2013 wil de stichting Dodenakkers.nl (www.dodenakkers.nl) een boek uitbrengen over graftrommels en grafkransen in Nederland. Dit onderwerp kreeg op de website van dodenakkers.nl al in 2006 aandacht door de publicatie van een onderzoek naar graftrommels in de provincie Groningen. Nadien konden de meer dan 10.000 maandelijkse bezoekers ook verder kennismaken met dit bijzonder onderwerp door een uitgebreid artikel van funerair historicus Leon Bok.
Nadien heeft Leon Bok samen met Evert Jan Halkus de pakweg 1.000 graftrommels in Nederland in kaart gebracht. De meest bijzondere zijn daarbij, voor zover ze in slechte staat verkeerden, door Evert Jan Halkus gerestaureerd. Daarbij is vooral gelet op de wijze waarop de trommels in elkaar waren gezet en wat er aan materiaal gebruikt werd voor de trommels en de kransen. De schat aan informatie die daarbij opgedaan is, wordt verwerkt in het boek.
Een boek over graftrommels past binnen de doelstelling van de stichting Dodenakkers.nl. Meer nog past zo’n boek bij het doel van behoud van funerair erfgoed in Nederland. Bij het dagelijkse beheer van begraafplaatsen wordt nog weinig aandacht besteedt aan graftrommels. Daardoor zijn duizenden graftrommels in de afgelopen decennia verdwenen. Daarmee is ook de kennis over het gebruik, herkomst en de bouw van graftrommels en grafkransen bijna verdwenen. Omdat er over graftrommels en grafkransen nog geen samenhangend overzicht is gemaakt, hebben restaurateur Evert Jan Halkus en funerair historicus Leon Bok besloten een publicatie te verzorgen waarin het gebruik van graftrommels en grafkransen wordt beschreven. Ook wordt in het boek voor het eerst een nagenoeg compleet overzicht gegeven van het aantal graftrommels per gemeente in alle Nederlandse provincies. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan streekspecifieke eigenschappen. Inmiddels zijn in alle provincies graftrommels aangetroffen en enkele tientallen zijn inmiddels hersteld door inzet van Halkus en Bok. Door inventarisaties en gesprekken zijn inmiddels in twee Friese gemeenten ook graftrommels beschermd.
Met het boek over graftrommels in Nederland hopen de auteurs dat meer gemeenten en begraafplaatshouders de waarde van deze objecten gaan inzien. Overigens zou het boek niet compleet zijn wanneer ook niet gekeken zou worden naar buitenlandse voorbeelden van graftrommels en grafkransen. In de landen om ons heen zijn die in ruime mate te vinden.
Met het boek proberen de auteurs een uniek onderdeel van de Nederlandse funeraire cultuur onder de aandacht te brengen. Ze hopen een breed publiek te bereiken, waardoor mogelijk het behoud van graftrommels op een hoger peil kan komen. Hoewel er inmiddels een fors bedrag beschikbaar is voor het uitbrengen van deze publicatie, wordt elke provincie in Nederland expliciet om een financiële bijdrage gevraagd. Maar in deze tijden rekenen we vooral op voorinschrijvingen. Het boek moet straks 20 euro gaan kosten, maar bij voorinschrijving krijgt men 2 euro korting. Via [email protected] kan aangegeven worden hoeveel exemplaren van het boek men wil bestellen. In de mail dienen ook de adresgegevens voor verzending opgenomen te worden.
 
Mocht u aanvullende informatie nodig hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de projectcoördinator Leon Bok via telefoonnummer: 06 – 10816145 of e-mailadres: [email protected].
 
April 2012