Nieuwsbrief Nr. 67 - maart 2012

Eerbetoon aan Hendrik Conscienceprachtig werk geleverd door Levanto.


Het was 26 januari dus gedichtendag. Het was 2012 en dus 200 jaar geleden dat Hendrik Conscience, de man die zijn volk leerde lezen, het levenslicht zag.
 
Een hele tijd geleden kwam ons lid Christiaan Ketele, voorzitter en drijvende kracht, achter de vzw Wijkvereniging Klein Antwerpen (een gebied gelegen tussen de Lange Leemstraat, de Belgiëlei en het stadspark in  Antwerpen) op het idee om, als wijkvereniging, het grafmonument voor Hendrik Conscience in peterschap te nemen. De nodige paperassen werden getekend en de vzw kon het grafmonument opkuisen. Dat was buiten de waard gerekend: de lat voor het herstel van het grafmonument werd zo hoog gelegd dat Christiaan het even niet meer zag zitten. Maar Christiaan is een doorzetter en hij kreeg de steun van de heer Hendrik De Bouvre die aan Levanto, een sociaal tewerkstellingsproject, vroeg om het grafmonument op te kuisen (zie ook Nieuwsbrief 65). Het resultaat mag gezien worden. Leuk detail (alhoewel ik het geen detail zou durven noemen): na de opknap van Consience vond Hendrik De Bouvre dat de twee monumenten aan weerszijde van de grote schrijver er toch wat belabberd bijlagen en hij vroeg aan de mensen van Levanto om ook het grafmonument voor Herman Van den Reeck en dit voor Edward Coremans onder handen te nemen. Bij dit laatste graf had onze Marc Coremans, die zijn naamgenoot in peterschap had genomen, chance. Hij was op weg om “zijne Coremans” te fatsoeneren toen hij daar de mensen van Levanto met grote middelen zag staan. Marc maakte rechtsomkeer en kwam later het werk van de mensen van Levanto bewonderen.
 
Om 14 uur troepten een dertigtal geïnteresseerden samen aan het monument voor “Rik Goedgeweten”. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat de Grafzerkjes voor meer dan de helft van de aanwezigen zorgden. Christiaan mocht de heer Guy Lauwers, schepen voor begraafplaatsen, en de heer Hendrik De Bouvre, afdelingshoofd begraafplaatsen, verwelkomen. Het was wel eigenaardig: het was gedichtendag en die organisatie blonk uit door hun afwezigheid. In zijn toespraak verwees Christiaan Ketele naar de inspanningen die zijn wijkvereniging en ook de mensen van de naburige vereniging Kunstkoffer deden om grafmonumenten in peterschap te nemen. Bert Bevers, dichter en lid van onze vzw, werd aangezocht om enkele gedichten van Hendrik Conscience te brengen. Bert vertelde dat het niet zo’n eenvoudige opgave was want er is weinig om geen dichtwerk van Conscience te vinden. Uiteindelijk vond hij twee gedichten uit 1837 en hij droeg die voor er bij vertellend dat hij vond dat er aan Hendrik Conscience niet echt een groot dichter verloren gegaan is. Zijn “gehoor” kon een glimlach niet onderdrukken bij zulke “gedateerde” gedichten. Natuurlijk is de schrijver Conscience wel gerenommeerder. Schepen Lauwers nam kort het woord en na de “officiële foto” met Christiaan Ketele, Bert Bevers en schepen Guy Lauwers zakte het gezelschap af naar het kasteel waar een receptie werd aangeboden. 
Daar ging Christiaan nog dieper in over het peterschap en het waarom de wijkvereniging (gevestigd in de … Consciencestraat) dit grafmonument overnam. Hij dankte ook schepen Lauwers, de heer De Bouvre en de mensen van Levanto. 
Op zijn beurt wist schepen Lauwers het werk van de wijkvereniging Klein Antwerpen te waarderen én het werk dat door onze vzw Grafzerkje geleverd werd. Het doet fijn om te horen dat de beleidsmensen toch hun appreciatie uiten voor hetgeen onze vzw Grafzerkje betekend. Er werd nog gezellig nagekaart bij een drankje en een versnapering.
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans