Nieuwsbrief Nr. 67 - maart 2012

Veel positief nieuws op de algemene vergaderingveel inbreng van de leden tijdens de algemene vergadering.


Na de ochtendlijke rondleiding op het kerkhof en de begraafplaats van Melle trok het gezelschap naar Destelbergen om daar een maaltijd te nuttigen. Het begon al leuk voor ondergetekende want hij kreeg geschenken aangeboden van het bestuur omdat hij de kaap van 65 jaar overschreden had. Volgens sommige “kwade geesten” tijd om de baan te ruimen.
De traditionele “nieuwjaarsbrief” volgde met een overzicht van het voorbije jaar en een aantal positieve vooruitzichten voor 2012. Vzw Grafzerkje werkt voor het eerst mee aan de Erfgoeddag van 22 april en aan Open Monumentendag. Het restauratieproject Jozef Lies, grafmonument op de begraafplaats Schoonselhof, is nu in zijn positieve of negatieve eindfase getreden. Wegens het feit dat er nog steeds geen nieuwe kandidaten zijn om in het bestuur te zetelen en omdat alles in de schoot van vzw Grafzerkje toch op wieltjes loopt werd het huidige bestuur in zijn functie bevestigd.
Na de voorzitter was het de beurt aan An Hernalsteen, ondervoorzitster en verantwoordelijk voor de rondleidingen, om dieper in te gaan op het programma voor 2012. Er werden enkele rondleidingen verschoven en er is een plaatsbezoek aan het atelier van beeldhouwer, en lid van vzw Grafzerkje, Jef Van Leeuw gepland. 
Nadat Martin Demedts, ondervoorzitter en penningmeester het gezelschap verblijdde met een meer dan positieve toestand van vzw Grafzerkje werd even dieper ingegaan door Erika Raven, onze webmasterin, over de op komst zijnde vernieuwde website. Het zal een enorme klus worden om alles wat nu op de oude website staat over te brengen naar de nieuwe website maar vele handen maken het werk licht en een enthousiaste Erika was meer dan verheugd met een vijftal vrijwilligers om deze taak tot een goed einde te brengen. Via een mailing hopen we op nog meer kandidaten. Bij enkele drankjes werd de algemene vergadering in een optimistische sfeer afgesloten.
Jacques Buermans

Foto’s: Rina Reniers, Ria Vaes, Leo Spiessens en Jacques Buermans