Nieuwsbrief Nr. 66 - januari 2012

Oscar Wildeonder een glazen stolp


Het is toch al ver gekomen dat men, om een grafmonument te beschermen tegen vandalenstreken – in deze worden dit regelmatig “fans” genoemd, dit onder een glazen stolp dient te plaatsen. Ik erger me steeds als ik op Père Lachaise rondloop van het respectloos omgaan met het grafmonument van Oscar Wilde. Enige jaren geleden werd het nog eens grondig opgekuist maar toen herbegon het met de rode lipjes. Ik zegde indertijd al: “zet er 220 Volt op zodat ze er met hun gezicht blijven tegenplakken”. Misschien een iets te drastische maatregel. Dus nu werd er, gedeeltelijk, een glazen omhulsel rondgeplaatst. 
Ben eens curieus hoe lang het gaat duren tot er ofwel op de glazen wand geklommen wordt of hoelang het gaat duren tot de glazen wand volledig bedolven wordt onder rode lippen?
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans