Nieuwsbrief Nr. 66 - januari 2012

Maria ’s Heeren herkapteen fameuze verbetering!


Het grafmonument voor Maria ’s Heeren op de begraafplaats Schoonselhof werd een tijd geleden in peterschap genomen door onze vzw Grafzerkje. Het graf van het meisje dat, in 1902, omkwam tijdens een lichtstoet was het eerste monument dat wij ooit onder handen namen. Het monument werd indertijd opgehoogd, er werd gevoegd waar nodig. Vooraan had een bloembak de strijd aangegaan met een struik. De struik was aan de winnende hand. Wij hadden nog geen materiaal en konden een beroep doen op de mensen van de begraafplaats die met bijlen en zagen kwamen. De struik gaf zich gewonnen, wij haalden de bloembak boven en wat stond er op de bloembak “aan mijn teerbeminde echtgenoot”, terwijl het meisje nooit gehuwd was. Het was maar na dieper te graven dat we het opschrift “aan mijn welbeminde zuster” vonden. Blijkbaar gebuikte men indertijd een en dezelfde bloembak meer dan éénmaal. In 2004 werd het grafmonument herinhuldigt, kreeg Maria een nieuwe foto en werd de marmorieten plaat die op drie plaatsen gebarsten was hersteld. In een latere fase ontdekten we de originele plaat, uit 1902 die zich onder de marmorieten plaat, uit 1927, bevond. De plaat werd grondig gerestaureerd en achteraan het monument geplaatst zodat bezoekers de beide opschriften kunnen de bewonderen. Vorig jaar werd de marmorieten plaat door vandalen stukgeslagen zodat ze onherroepelijk verloren is.
 
Dus was het noodzakelijk om de originele plaat te laten herkappen want, wij vermoeden, dat de reden dat de marmorieten plaat er ooit werd opgeplaatst was omdat de originele tekst niet op een ideale wijze gekapt werd. Ons lid Jef Van Leeuw wilde het herkappen op zich nemen. Na een plaatsbezoek met Jef en ons lid Roland Verhees, een steenkapper op rust met meer dan 40 jaar ervaring, klaarde de Jef Van Leeuw de klus begin november. Ideaal zal het wel nooit worden want daarvoor was de originele tekst te slecht gekapt maar Jef zorgde ervoor dat de tekst nu veel leesbaarder is dan ooit. Bedankt Jef Van Leeuw en ook Roland Verhees. Zoals het een goede peter betaamt is onze vzw Grafzerkje ook bij dit monument zijn verplichtingen nagekomen.
Tekst en foto's : Jacques Buermans