Nieuwsbrief Nr. 65 - november 2011

Levanto levert prachtig werk bij ConsciencePrachtig renovatieproject.


Enige tijd geleden startte het renovatieproject Conscience. In 2012 is het 200 jaar geleden dat de grote schrijver geboren werd. De stad Antwerpen deed voor de renovatie een beroep op Levanto, een sociaal tewerkstellingsproject rond langdurig laaggeschoolde werklozen. Er werd prachtig werk geleverd en ik denk dat hiermee Levanto een visitekaartje heeft afgegeven. Ze kunnen zulke projecten aan en dat beloofd voor de toekomst.
Wat mij ook opviel in meer dan positieve zin is dat de stad Antwerpen toch een stap verder gegaan is in haar communicatie naar de burger toe. Aan de ingang van de begraafplaats en vóór het grafmonument werd aan de bezoeker diets gemaakt wat de bedoeling was. Het weekeinde voor 1 november was het klaar en konden de talrijke bezoekers het monument voor de schrijver van “De leeuw van Vlaanderen” bewonderen. Het verhaal eindigt hier nog niet want in januari zou de stad Antwerpen het monument in peterschap geven aan de vzw Klein Antwerpen.
Tekst en foto's : Jacques Buermans