Nieuwsbrief Nr. 65 - november 2011

AllerheiligenZoals steeds rond deze periode bedenkt Mathilde Goelen ons met een passend gedicht.


Allerheiligen

Geen enkel mens
Kan stormen doen keren
Geen enkel mens
Laat doden wederkeren

Maar elke mens
Kan in zijn aardse leven
Aan iedere mens
Hoop en vriendschap geven

Zo kan ieder mens
Bij ’t afscheid van het leven
Als volwaardig vriend
In schoonheid verder leven.

Mathilde Goelen