Nieuwsbrief Nr. 65 - november 2011

Conflict op de WesterbegraafplaatsRondleidingen op Open Monumentendag door An Hernalsteen.


Open Monumentendag en ons aller An was van de partij op “haar” Westerbegraafplaats met een rondleiding die slechts 45 minuten mocht duren in het kader van “conflict”. Een 15-tal geïnteresseerden waren aanwezig om 10 uur. An startte bij de graven van burgerslachtoffers. De graven werden geruimd maar men maakte één gedenkmonument met de namen er op. An vertelde over Prudence Desmet, een caféuitbaatster die gefusilleerd werd. Wat verder het monument voor de neergestorte Zeppelin L.Z. 37. Alle Duitsers werden in 1956 overgebracht naar Vladslo voor die van Wereldoorlog I en naar Lommel voor die van Wereldoorlog II behalve twee gesneuvelden van die neergestorte Zeppelin: Ackermann en Van der Haegen, die aan de voet van het monument hun laatste rustplaats kregen. Wat verder stond onze gids stil bij de Franse, Italiaanse en Belgische gesneuvelden. Ze liet ook optekenen dat er één Congolees tussenzit. Hier liggen ook een aantal Russen maar die worden door de Russische overheid niet als Russische oorlogsslachtoffers beschouwd waarschijnlijk omdat ze niet meer tot het reguliere leger behoorden.
Anders was het bij Aresenki wiens graf keurig onderhouden wordt door de Russische overheid. Bij een gedenkplaat voor burgerslachtoffers van Wereldoorlog II stond An stil bij hetgeen Remigius Cours overkwam. Deze doofstomme man zat ik het verzet en samen met een kompaan gingen zij elektriciteitsleidingen saboteren. Toen de Duitsers afkwamen riep de kompaan naar Remigius maar die hoorde hem niet. De kompaan kon gaan vluchten maar Remigius werd gekwetst in een vuurgevecht. Hij kon een wapen van de Duitsers bemachtigen, schoot op de Duitsers en vluchtte. De Duitsers vonden de fiets van de kompaan van Cours en konden die identificeren aan de hand van de fietsplaat. De kompaan verraadde Remigius en die werd gefusilleerd.
Bij het grote monument voor de gesneuvelden van Wereldoorlog I maakte An de opmerking dat koning Albert I toch niet zo direct een man van het volk was. Toen men hem uitnodigde om, in 1924, dit monument te komen inhuldigen zegde hij toe maar stuurde uiteindelijk zijn kat niettegenstaande alle delegaties van de geallieerden aanwezig waren. Het monument werd later dan nog eens onthuld in het bijzijn van de koning samen met een ander monument voor de gesneuvelden van de hand van Olivier Piette. Aan alle monumenten van 1914-1918 werden ook de data 1940-1945 toegevoegd wat voor het monument op de Westerbegraafplaats wel merkwaardig was want op het monument staan ook de Italianen afgebeeld en die behoorden niet tot de geallieerden van Wereldoorlog II.
Voor de rest staan er afbeeldingen van Britse, Belgische en Franse soldaten op het monument. An eindigde aan het monument voor de Fransen gesneuveld in de oorlog van 1870-1871 in Elzas-Lotharingen. De stad Gent had aangeboden om gewonden op te vangen in haar ziekenhuizen.
Hiermee eindigde An haar felgesmaakte uiteenzetting in het kader van “Conflict”. Wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde toch: An geraakte NIET in conflict met haar tijdschema en stipt om 10.45 uur beëindigde zij haar betoog.

Tekst en foto's : Jacques Buermans