Nieuwsbrief Nr. 65 - november 2011

Lidgeld: Wie nu lid wordt is lid tot eind 2012!Vanaf nu kan er ook reeds aanbetaald worden voor het lidgeld voor vzw Grafzerkje voor 2012.


Lidmaatschap 2012

  • individueel lidmaatschap: € 12
  • lidmaatschap koppel: € 18
  • steunende leden betalen € 30 maar meer mag natuurlijk ook
De retributie voor de gedrukte Nieuwsbrief blijft ongewijzigd (€ 20 binnenland; € 25 buitenland).

U kunt nu al lid worden tot eind 2012 door volgend bedrag te storten op 736-0010440-28 (BE37 7360 0104 4028):

  • betalend lid: € 12 per persoon (koppels € 18);
  • steunend lid: vanaf € 30 (met vermelding van uw naam in de Nieuwsbrief);
  • gedrukte zwart/wit Nieuwsbrief: extra € 20, € 25 voor Nederland.
Nederlandse vrienden kunnen hun lidmaatschap aanbetalen ofwel mits de vermelding van volgende BIC: KRED BEBB en IBN: BE37 7360 0104 4028 ofwel stuurt u een briefje of e-mail naar [email protected] en vermeldt het bedrag dat u naar zijn rekening hebt overgemaakt. U maakt het bedrag over naar postgiro 19.19.040 ten name van P.P.C. Vernimmen, Snelliusstraat 47c, 2517 RH Den Haag, onder vermelding van "vzw Grafzerkje".

Het bestuur