Nieuwsbrief Nr. 64 - september 2011

Vzw Grafzerkje neemt Maria ’s Heeren in de armenMaria fatsoeneren kost zweet.


Maria ’s Heeren en vzw Grafzerkje: het heeft altijd al geklonken tus- sen die twee. Voor meer details kijk maar in de Nieuwsbrieven 8, 17 en 18. In juli 2004 konden we naast schrijfster Brigitte Raskin niet minder dan drie schepenen van de stad Antwerpen begroeten bij de herinhuldiging van dit grafmonument. In een latere fase werd de marmorieten plaat door onze “handige” Christiaan hersteld waarbij de originele plaat te voorschijn kwam. Na restauratie werd de mar- morieten plaat achteraan het monument geplaatst zodat de bezoe- kers de originele arduinen plaat én de marmorieten plaat konden bewonderen.
Vorig jaar vonden onze vrienden de vandalen het nodig om de mar- morieten plaat stuk te stampen. De arduinen plaat was aan herkap- pen toe. Tijdens de algemene vergadering van 2011 werd ons lid Jef Van Leeuw bereid gevonden om de arduinen plaat te herkappen. De grafconcessie stond op mijn persoonlijke naam en het bestuur besloot om de concessie in naam van vzw Grafzerkje in peterschap te nemen om verzekerd te blijven van het onderhoud. De nodige paperassen werden ingevuld en begin augustus kon de overdracht getekend worden. Ons lid Rina, met groene vingers, en ikzelf, met onhandige vingers, togen aan de slag en het grafmonument werd bebloemd en rondom de bloembak werden keitjes gestrooid. Ik wist direct waar ik aan begonnen was want dagenlang sukkelde ik met mijn rug. Dat komt ervan wanneer werken niet direct je ding is. Maar feit is dat Maria ’s Heeren gezien mag worden. Een plaatje dat aanduidt dat vzw Grafzerkje peter is van de concessie zal eerstdaags aangebracht worden. En dan kan Jef Van Leeuw aan de slag.
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans