Nieuwsbrief Nr. 64 - september 2011

Hoe wil ik begraven wordenJohan Moeys ging als eerste in op de vraag “hoe een Grafzerkje begraven wenst te worden”.


In de vorige Lezersbrief stond volgende, mijns inziens, originele vraag van ons lid Marit Vandenbruane: “is het niet mogelijk om eens aan de leden te vragen hoe zij zelf begraven willen worden”?

Ons lid Johan Moeys ging daar op in en stuurde volgende door:

Als alles volgens plan verloopt vertrek ik onmiddellijk na mijn overlijden naar Duitsland, naar het Instituut voor Plastinatie van professor Von Hagen. Daar word ik dan geplastineerd en verwerkt tot een studie-object. Hoe ik er daarna zal uitzien (in volledig ornaat, in schijfjes, een combinatie...) hangt van de behoefte en de keuze van de professor af. Hij krijgt daar van mij de vrije hand in. Er is een budget voor transport voorzien, en er zijn al een hoop mensen ingelicht over deze wens. Ook mijn donorkaart zit bij mijn identiteitskaart.

Een tweede optie (een mens kan al eens van gedachte veranderen) zou kunnen zijn dat ik me laat begraven in An haren hof, tzz de Westerbegraafplaats. in één van de twee monumenten die ik heb overgenomen is er de mogelijkheid om me te laten begraven. Daarvoor moet ik nog wel de nodige stappen (aanpassing concessie-overname) zetten.

Toelichting: Het betreft het graf was van de familie De Schepper-Niffle en het graf van de familie Klipstein - De Saegher. (JB)

Wie schrijft ook eens een artikel over hoe hij of zij zelf begraven wil worden? Mag een natte droom of werkelijkheid zijn. (JB)

Tekst : Johan Moeys
Foto's : Johan Meys en Jacques Buermans

Krantenartikel : met toestemming Johan Moeys