Nieuwsbrief Nr. 64 - september 2011

Resultaat mag gezien wordengrafmonument Corne op Westerbegraafplaats mag weer gezien worden.


Zoals in een vorig verslag gemeld gingen de Grafzerkjesvrijwilligers Jef en Christiaan bijgestaan door Louis, kleinzoon van Christiaan enkele weken na de Gentse Feesten aan de slag om het grafmonument Corne in orde te krijgen. Ik laat even onze reporter ter plaatse Kuifje, ofte An Hernalsteen aan het woord: “ze hebben ferm gezweet, gevloekt en mij vervloekt tijdens dit gepuzzel. Het was de zwaarste karwei die ze in hun Zerkjesloopbaan al gerealiseerd hebben. Ik ben ze nog altijd dankbaar”. Het resultaat mag gezien worden.

Jacques Buermans

Foto’s An Hernalsteen